Четвер, 22.08.2019, 15:26:08Вітаю Вас Гость | RSS
Вечірня (змінна) школа № 20 Солом'янського району м. Києва
Меню сайту
Питаннячко
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 214

Біологія


Класифікатор з біології 9 клас.

Вчитель: Паламарчук Л.С.

К. М. Задорожний . Підручник з біології для 9 класу, 2017 р.

 

Зміст навчання

Очікуванні результати навчально- пізнавальної діяльності учнів

Література

Рівні організації біологічних систем.

аналізує та порівнює:

біологічні системи,що перебувають на різних рівнях організації;

пояснює:

значення методів біологічних досліджень у пізнанні живої природи;

зв’язок біології з іншими природничими й гуманітарними науками.

 

 

 

 

⸹3

 

 

Хімічний склад клітин.

Неорганічні сполуки.

Органічні молекули. Вуглеводи та ліпіди.

Білки.

Ферменти. Нуклеїнові кислоти.

 

 

досліджує:

приклади дії ферментів;

розв’язує:

елементарні вправи з молекулярної біології зі структури білків та нуклеїнових кислот.

⸹2

⸹6,7

 

⸹4

⸹8

 

 

Лабораторне дослідження №1 Властивостей ферментів.

ст. 222

Практична робота № 1. Розв’язання елементарних вправ зі структури білків та нуклеїнових кислот.

 

ст. 223

Структура клітини.

Структура еукаріотичної клітини: клітинна мембрана, цитоплазма та основні клітинні органели. Ядро.

Прокаріотична та екуріотична клітина.

 

порівняє:

будову клітини прокаріотів й еукаріотів.

 

 

⸹10-12

 

 

⸹13

 

Лабораторна робота №2. Вивчення структурно-функціональної різноманітності клітин.

ст. 225

Принципи функціонування клітини.

Обмін речовин та енергії.

Клітини дихання.

Фотосинтез.

 

 

характеризує:

процеси фотосинтезу, клітинного дихання як джерело енергії для клітин;

порівнює:

процеси фотосинтезу та хемосинтезу;

оперує термінами:

метаболізм, клітинне дихання, мітохондрії, фотосинтез,пластиди, хемосинтез.

 

 

⸹14

⸹15

⸹16

 

 

Збереження та реалізація спадкової інформації.

Гени та геноми.

Транскрипція.

Основні типи РНК.

Біосинтез.

Поділ клітин: клітинний цикл,

мітоз.

Мейоз.

 

 

характеризує:

процес транскрипції;

процес біосинтезу білка;

процеси мітозу й мейозу.

 

 

⸹19

⸹22

⸹21

⸹23

⸹25

 

⸹26

 

Лабораторні дослідження № 3. Фаз мітозу (на прикладі клітин кореня цибулі).

ст. 226

Практична робота № 2. Розв’язання елементарних вправ з реплікації, транскрипції та трансляції.

ст. 227

Закономірності успадкування ознак.

Генотип та фенотип.

Закон Менделя.

Поняття про зчеплення генів і кросинговер.

Генетика статі.

Форми мінливості.

Спадкові захворювання людини.

 

застосовує знання:

для складання схем схрещення;

для оцінки спадкових ознак у родині та планування родини;

для обґрунтування заходів захисту від впливу мутагенних факторів;

характеризує:

успадкування, зчеплене зі статтю;

мінливість;

можливості діагностики спадкових хвороб людини;

порівнює:

модифікаційну та мутаційну мінливість;

успадкування домінантних і рецесивних ознак;

називає:

методи генетичних досліджень;

закони Менделя;

форми мінливості;

мутагенні фактори;

види мутацій;

зчеплення генів у хромосомах;

пояснює:

поняття: домінантний та рецесивний алелі, гомозигота, гетерозигота;

значення генотипу й умов середовища для формування фенотипу;

висловлює судження:

про важливість генетичного консультування та молекулярних методів діагностики в сучасній генетиці;

щодо впливу на потомство шкідливих звичок батьків.

 

 

⸹28

⸹29

⸹31

 

⸹32

⸹33

⸹35

 

Лабораторне дослідження №4. Мінливість в рослин і тварин.

ст.228

Практична робота № 4. Складання схем схрещування.

ст. 228-229

Еволюція органічного світу.

Популяції живих організмів.

Еволюційні фактори.

Механізм видобування.

Еволюція людини.

Світоглядні та наукові погляди на походження та історичний розвиток життя.

характеризує:

розвиток поглядів на походження різноманіття живих істот;

пояснює:

основні положення сучасної теорії еволюції;

популяцію як елементарну одиницю еволюції;

основні характеристики популяції;

елементарні фактори еволюції;

критерії виду;

способи видоутворення;

докази еволюції;

види природного добору;

різні види на виникнення життя на Землі;

етапи еволюції людини.

 

⸹38

⸹39

⸹40

⸹42

⸹43

 

Біорізноманіття.

Основні групи організмів: бактерії, археї, еукаріоти. Неклітинні форми життя:віруси.

 

аналізує та порівнює:

засоби боротьби із хворобами різної природи(вірусні, бактеріальні, протозойні тощо);

робить висновок:

про єдність органічного світу,що проявляється через його розмаїття;

усвідомлює:

значення різних форм життя для збереження здоров’я людини.

 

⸹45

 

Надорганізмові біологічні системи.

Екосистема.

Харчові зв’язки, потоки енергії та колообіг речовин в екосистема.

Біосфера як цілісна система.

 

застосовує знання:

для складання ланцюгів (мереж) живлення в екосистемах;

аналізує та порівнює:

різні середовища життя;

природі та штучні екосистеми;

бере участь у природоохоонній діяльності та дотримується екологічної культури в повсякденному житті;

пояснює:

структуруекосистем;

взаємодію організмів в екосистемах;

структуру ланцюгів живлення;

правило екологічної піраміди;

значеня колообігу речовин у збереженні екосистем;

функціональні компоненти біосфери;

роль заповідних територій у збереженні біологічного різноманіття, рівноваги в біосфері;

робить висновок:

про цілісність і саморегуляціюживих систем;

про значення природних угруповань для збереження рівноваги в біосфері.

 

 

⸹47

⸹48

 

⸹51

 

Біологія як основа біотехнології та медицини.

Поняття про селекцію.

Основи генетичної та клітинної інженерії. Генетично модифіковані організми.

 

порівнює:

класичні методи селекціїіз сучасними біотехнологічними підходами;

називає:

методи селекції;

завдання та основні напрями сучасноїбіотехнології;

методи сучасної біотнхнології;

можливості діагностики спадкових хвороб людини;

пояснює:

переваги та можливі ризики використання генетично модифікованих організмів;

застосовує знання для оцінки:

можливих позитивних і негативних наслідків застосування сучасних біотехнологій;

висловлює судження:

щодо можливості використання генетично модифікованих організмів;

щодо моральних ісоціальних аспектів біологічних досліджень.

 

 

⸹54

⸹57

 

 

Погода
Форма входу