Четвер, 22.08.2019, 15:15:05Вітаю Вас Гость | RSS
Вечірня (змінна) школа № 20 Солом'янського району м. Києва
Меню сайту
Питаннячко
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 214

Інформатика


Підручник: Н.В.Морзе, О.В. Барна «Інформатика» 11 клас, Київ, «Школяр», 2011р.

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Література

Комп’ютерне моделювання. Основи алгоритмізацій

Учень пояснює: · поняття програми; · поняття даних, їх роль та способи зберігання; · поняття програмної логіки та інтерфейсу; · поняття об’єкта, властивостей і методів об’єкта; · поняття події й обробника події; · поняття програмного проекту; · поняття змінної, імені та значення змінної; · поняття константи; · поняття типу даних; називає: · призначення основних файлів, з яких складається проект; описує: · поняття моделі, об’єкта, предметної галузі; · типи моделей, їх характеристики; · властивості алгоритмів; · призначення середовища розробки програм; · етапи розв’язування задач з використанням комп’ютера; · інтерфейс середовища візуального програмування; · послідовність дій зі створення, збереження, компіляції та виконання програмного проекту; · послідовність дій для створення та редагування коду опрацювання події; · призначення таких елементів керування як напис, поле, поле зі списком, кнопка, поле для зображення; · призначення вікон повідомлень та спосіб їх відображення; · синтаксис оголошення змінної; · синтаксис і семантику оператора надання значень; · поняття синтаксичної та логічної помилки; · способи виявлення та виправлення помилок; · спосіб перегляду значень змінних під час виконання програми; наводить приклади: · мов програмування; · середовищ розробки програм; · елементів управління; · властивостей елементів управліннята їх значень; · подій для таких елементів управління, як кнопка, поле, поле зі списком; · типів даних; розрізняє: · коментарі та код у тексті програми; · файл вихідного коду програми від виконуваного файлу програми; вміє: · будувати інформаційну модель задачі; · відкривати середовище розробки програм; · створювати новий проект, відкривати, зберігати й закривати проект; · компілювати й запускати на виконання проект; · відкривати й закривати вікна й панелі інструментів, що є у середовищі розробки програм; · додавати до форми елементи управління; надавати значення властивостям елементів управління за допомогою коду та візуальних засобів; · відкривати вікно опрацювання події, пов’язаної з елементом керування; · створювати та редагувати код опрацювання події; · створювати код для виведення текстових повідомлень у вікнах повідомлень; · оголошувати змінні; · надавати змінним значення властивостей елементів управління, інших змінних та констант; · надавати властивостям елементів управліннязначення змінних, інших властивостей та констант; · здійснювати обмін значеннями між змінними; · розробляти програми, в яких дані вводяться і виводяться з використанням елементів управління; · відображувати на формі зображення, що зберігаються у файлах; · виконувати програму у покроковому режимі; · локалізувати помилки за допомогою компілятора; · встановлювати точки переривання й виконувати програму до цих точок; · вилучати точки переривання; · переглядати значення змінних під час виконання програми та надавати їм нові значення у вікні налагоджувача; · записувати арифметичні вирази засобами мови програмування; · розробляти алгоритми для обчислення значень арифметичні виразів

§ 1

Практична робота № 1. Побудова інформаційної моделі

Контрольна робота № 1

Система опрацювання табличних даних

Учень описує: · мету та способи фільтрування даних у таблицях; · критерії визначення типу діаграми для кращого відображення рядів даних; · призначення зведених таблиць і засобів знаходження проміжних підсумків, а також відмінність між ними; · призначення і методику умовного форматування даних; наводить приклади: · математичних, статистичних, логічних функцій табличного процесора; вміє: · знаходити в таблиці дані, що відповідають довільним критеріям, побудованим з використанням логічних функцій «І» та «АБО»; · сортувати дані в таблицях за значеннями одного чи кількох полів; · визначати підсумкові характеристики для табличних даних; · виконувати умовне форматування даних; · визначати тип діаграми, що найкраще відображатиме один чи кілька рядів даних; · змінювати тип і вид діаграми; · задавати діапазон вхідних даних для діаграми й діапазон даних для кожного ряду; · налаштування параметри відображення діаграми, поле даних та рядів даних; · застосовувати основні математичні, статистичні, логічні, текстові функції для аналізу й опрацювання даних; · використовувати розширені фільтри для вибору даних з таблиць за складними критеріями; · знаходити підсумкових величин для груп рядків таблиці; · використовувати зведені таблиці для комплексного аналізу табличних даних

§ 2

Практична робота № 2. Введення даних і форматування таблиць у середовищі табличного процесора

Практична робота № 3. Використання формул в електронних таблицях

Практична робота № 4. Побудова діаграм.

Практична робота № 5. Аналіз даних за допомогою функцій табличного процесора.

Контрольна робота № 2.

Погода
Форма входу