Четвер, 22.08.2019, 15:47:29Вітаю Вас Гость | RSS
Вечірня (змінна) школа № 20 Солом'янського району м. Києва
Меню сайту
Питаннячко
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 214

Інформатика


Підручник: Й.Я. Ривкінд, Т.І. Лисенко та інші «Інформатика» 9 клас, Київ «Генеза», 2009.

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Література

Інформація. Інформаційні процеси та системи.

Учень пояснює: · поняття інформації, даних, інформаційного повідомлення; · поняття про інформаційну надлишковість повідомлень; · поняття інформаційної системи; · поняття апаратного та програмного забезпечення; · поняття інформаційної культури та інформатичної компетентності; · поняття про інформатику як науку та галузь діяльності людини; описує: · способи подання повідомлень; · способи оцінювання кількості інформації; · різновиди інформаційних процесів: отримання, збирання, зберігання, пошуку, обробки і передавання інформації; · етапи розвитку та сфери застосування інформаційних технологій; · різновиди інформаційних систем; · структуру інформаційної системи; називає: · види повідомлень; дає означення: · одиниць вимірювання довжини двійкового коду: біта, байта, кілобайта, мегабайта, гігабайта, терабайта; вміє: · визначати довжину двійкового коду повідомлення.

§ 1

Апаратне забезпечення інформаційних систем.

Учень пояснює: · призначення структурних компонентів персонального комп’ютера; · відмінність між оперативними та постійними запам’ятовуючими пристроями; · відмінність між зовнішніми та внутрішніми запам’ятовуючими пристроями; · призначення пристроїв, що входять до складу мультимедійного обладнання; описує: · типову архітектуру персонального комп’ютера; · основні характеристики запам’ятовуючих пристроїв; · призначення та основні характеристики моніторів і відеоадаптерів; · основні характеристики принтерів; · принцип дії накопичувачів на магнітних та оптичних дисках; · функціональне призначення та основні характеристики процесорів; наводить приклади: · пристроїв введення, виведення, зберігання та обробки інформації. класифікує: · процесори; · запам’ятовуючі пристрої; · пристрої введення та виведення інформації;

§ 2

Практична робота №1. Робота з клавіатурним тренажером.

Системне програмне забезпечення.

Учень пояснює: · відмінність між системним, службовим та прикладним програмним забезпеченням; · поняття ядра операційної системи, інтерфейсу користувача, драйвера та утиліти; · поняття файлової системи; · відмінності між поширеними файловими системами; · зміст шляху до файлу; · поняття файлу та каталогу; · поняття типу файлу; · поняття та призначення ярликів; · необхідність періодичної перевірки та очищення дисків; описує: · призначення та основні функції операційної системи; · основні правила роботи з об’єктами файлової системи; · різновиди інтерфейсу користувача; · способи запуску програм на виконання; · спосіб відновлення видалених даних; · методику встановлення й видалення програмного забезпечення; розпізнає: · файли та каталоги; · імена, розширення імен та типи файлів; · файли, яким зіставлені програми; · стандартні імена зовнішніх запам’ятовуючих пристроїв комп’ютера; класифікує: · операційні системи за типом інтерфейсу користувача, за кількістю користувачів та програм, що працюють у системі одночасно; вміє: · переміщувати, відкривати, розгортати, згортати вікна та змінювати їхній розмір; · визначати й записувати шлях до файлу; · переходити до файлу за заданим шляхом; · виділяти об’єкти та групи об’єктів для виконання операцій над ними; · створювати каталоги; · створювати ярлики (посилання на файли, каталоги або диски); · перейменовувати файли та каталоги; · видаляти файли та каталоги; · копіювати й переміщувати файли та каталоги з використанням та без використання буферу обміну; · запускати на виконання програми; · відкривати файли, типи яких зв’язані з програмами; · звертатися до служби технічної підтримки виробників операційної системи та прикладного програмного забезпечення; · встановлювати й видаляти програми за допомогою спеціальних засобів, що надаються операційною системою; · відновлювати видалені файли та папки; · створювати резервні копії файлів та папок;

§ 3

Практична робота №2. Робота з інтерфейсом користувача операційної системи.

Практична робота №3. Робота з об’єктами файлової системи.

Практична робота №4. Пошук інформації на комп’ютері.

Службове програмне забезпечення.

Учень пояснює: · поняття та загальний принцип дії вірусу; · відмінності між вірусами та троянськими програмами; · правила профілактики зараження комп’ютера вірусами; має уявлення: · про принципи стискання інформації; описує: · особливості завантажувальних і файлових вірусів, макровірусів, мережних вірусів, вірусів-хробаків і троянських програм; · призначення антивірусних програм-сканерів, моніторів, ревізорів, блокувальників; визначає: · необхідність і доцільність стискання даних; розпізнає: · файли архівів; використовує: · антивірусне програмне забезпечення для одноразового та періодичного сканування й лікування файлів і дисків; · програму-архіватор для створення й розпакування архівів у форматі rar та zip; · програму для запису інформації на оптичні носії; вміє: · сканувати й лікувати папки й диски; ·

§ 4

Практична робота №5. Захист комп’ютера від вірусів.

Практична робота №6. Архівування та розархівування даних.

Контрольна робота № 1

Комп’ютерні мережі.

Учень пояснює: · поняття глобальної та локальної комп’ютерних мереж; · поняття робочої групи, домену, користувача й сеансу користувача; · поняття прав доступу до ресурсів; · поняття сервера та клієнтського комп’ютера; розрізнює: · локальну мережу та глобальну мережу; · вхід до сеансу користувача на локальному комп’ютері та вхід до мережного домену; · комп’ютер-клієнт і комп’ютер-сервер; називає: · протоколи, що застосовуються в локальних мережах; · обладнання, необхідне для організації локальної мережі та підключення до неї комп’ютерів; описує: · способи навігації локальною мережею в середовищі операційної системи; · призначення основних мережних протоколів; · способи організації спільного доступу до Інтернету; вміє: · відкривати файли та папки на інших комп’ютерах локальної мережі;

§ 5

Практична робота №7. Спільне використання ресурсів локальної мережі.

Основи роботи з текстовою інформацією.

Учень: називає: · формати файлів, що обробляються текстовим процесором; пояснює: · призначення й можливості систем обробки текстів; · призначення основних меню, панелей інструментів, лінійок та смуг прокрутки у вікні текстового процесора; використовує: · довідкову систему текстового процесора; · засоби пошуку й автоматичної заміни тексту; · засоби перевірки правопису; класифікує: · системи обробки текстів; вміє: · створювати, відкривати й зберігати документи в середовищі текстового процесора; · форматувати шрифти і абзаци;

§ 6

Практична робота №8. Введення, редагування й форматування тексту.

Практична робота №9. Робота з текстовими фрагментами.

Комп’ютерна графіка.

Учень пояснює: · поняття векторного і растрового зображення; · поняття колірної системи; описує: · властивості поширених форматів графічних файлів, таких як BMP, GIF, JPEG; · принцип кодування кольору в системах RGB, CMYK, HSB; · призначення та різновиди засобів обробки графічних даних; порівнює: · властивості векторних і растрових зображень; · колірні системи; · можливості редакторів векторної і растрової графіки; використовує: · спеціалізовані програмні засоби для перегляду зображень; вміє: · перетворювати формати графічних файлів за допомогою спеціалізованих програмних засобів.

§ 7

Основи растрової графіки.

Учень пояснює: · відмінність між роздільною здатністю монітора та роздільною здатністю зображення; описує: · призначення й спосіб використання основних інструментів малювання; · методику виділення на зображеннях областей різного типу; використовує: · графічний редактор для створення й редагування растрових зображень; · інструменти для малювання прямих і кривих ліній; · інструменти для малювання геометричних фігур; · інструменти для заливки замкнених областей зображень; вміє: · відкривати й зберігати зображення, а також створювати нові зображення в середовищі графічного редактора; · обирати колір для інструментів малювання та зафарбування на палітрі кольорів

§ 7

Практична робота №10. Створення растрових зображень.

Основи векторної графіки.

Учень: описує: · поняття й принципи побудови векторних зображень; · способи формування зображень з геометричних примітивів; використовує: · інструменти малювання, призначені для креслення ліній, стрілок, основних геометричних фігур; · групування для керування зображеннями, що складаються з кількох графічних об’єктів; · засоби вирівнювання об’єктів; · лінійки, сітку; · шари для керування взаємним розташуванням об’єктів на зображенні; вміє: · створювати й редагувати зображення в документах; · створювати об’єкти, що складаються з багатьох базових геометричних фігур;

§ 7

Практична робота №11. Створення векторних зображень.

Контрольна робота № 2

Погода
Форма входу