П`ятниця, 16.11.2018, 00:43:03Вітаю Вас Гость | RSS
Вечірня (змінна) школа № 20 Солом'янського району м. Києва
Меню сайту
Питаннячко
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 191

Хімія


 

Змiст навчального матерiалу

Вимоги до рівня загальноосвiтньої підготовки учня

§ підручника

Органiчнi сполуки. Насиченi одноатомнi спирти. Глiцерiн як представник багатоатомних спиртів. Фенол. Поняття про альдегіди (на прикладi оцтового альдегiду) Оцтова кислота як представник карбонових кислот. Естери. Жири. Склад мила. Поняття про синтетичнi миючi засоби. Глюкоза. Сахароза, крохмаль, целюлоза. Амiнокислоти. Бiлки. Поняття про синтетичнi волокна на прикладi капрону.

Учень:

наводить приклади органічних сполук рiзних класiв;

називає сполуки за мiжнародною номенклатурою, функцiональнi групи;

складає їхнi молекулярнi та структурнi формули;

описує склад i властивостi спиртів, фенолу, альдегідів, карбонових кислот, естерiв жирів, глюкози, сахарози, крохмалю, целюлози, амінокислот, білків;

встановлює причинно-наслiдковi зв’язки мiж складом, будовою, властивостями та застосуванням органічних речовин; генетичнi зв’язки мiж органічними речовинами;

порівнює мило i синтетичнi миючi засоби;

пояснює причини багатоманiтностi органічних речовин;

аналiзує хімічний склад харчових продуктів, синтетичних волокон, пластмас, робить висновк щодо їх придатностi для використання;

оцiнює згубну дію алкоголю, наркотичних речовин, тютюнопалiнняна здоров’я, вплив синтетичної хімії на навколишне середовище;

дотримується правил безпечного поводження iз синтетичними миючими засобами, побутовими хiмiкатами.

П.П.Попель

П.С.Крикля

Хiмiя 11кл.

 

§ 19-25

§ 26-30

§ 35

§ 36

§ 42

 

Контрольна робота № 1

Практична робота №1 Властивостi етанової кислоти.

Практична робота №2 Розв’язання експериментальних задач на розпiзнавання органічних речовин.

Лабораторна робота №1 Дослiди з глiцеролом(гліцерин)

Лабораторна робота №2 Окислення спирту до альдегiду

Лабораторна робота № 3,4 Дiя оцтової кислоти на iндикатори, взаємодія з металами, лугами.

Лабораторна робота №5 Порiвняння властивостей мила i синтетичних миючих засобів.

Лабораторна робота №6 Взаємодiя глюкози с Cu(OH)2.

Лабораторна робота №7 Вiдношення крохмалю ло води.

Лабораторна робота №8 Взаємодiя крохмалю з діодом.

Лабораторна робота №9 Кольоровi реакцiї білків.

Лабораторна робота №10 Ознайомлення зi зразками природних, штучних та синтетичних волокон.

Лабораторна робота №11 Вiдношення синтетичних волокон до розчинiв кислот i лугів.

 

Роль хімії в життi суспільства. Значення хімії у:

створеннi нових матеріалів; розв’язаннi сировинної та енергетичної проблем; повсякденному життi; Хiмiя та екологія.

 

Узагальнення про неорганiчнi та органiчнi речовини. Основнi поняття, закони i теорії хімії . Хiмiчний зв’язок i будова неорганiчних i органічних речовин. Взаємозв’язок складу, будови, властивостей i застосування неорганiчних та органічних сполук. Класифiкацiя хімічних реакцiй. Генетичний зв’язок мiж органічними речовинами.

Учень:

називає імена видатних вітчизняних учених- хіміків, найважливiшi хiмiчнi виробництва в Українi;

аналiзує хiмiчнi аспекти сировинної, енергетичної, екологічної проблем та розглядає можливi шляхи їх розв’язання;

характеризує хімічну суть i значення процесів горіння, дихання, фотосинтезу;

обгрунтовує роль хімічних знань у пiзнаннi природи та як складової загальної культури людини

 

Учень:

називає основнi поняття хімії, види хімічного зв’язку;

формулює основнi хiмiчнi закони I теорії;

класифікує хiмiчнi реакцiї;

характеризує закономiрностi їх перебiгу;

встановлює взаємозв’язки мiж складом, будовою i властивостями речовин;

обґрунтовує застосування неорганiчних i органічних сполук за їх властивостями

§ 43-45

Практикум 1 Розв’язування експериментальних задач.

Практикум 2 Розв’язування експериментально-розрахункових задач

Практикум 3 Розв’язування розрахункових задач

Контрольна робота №2

 

Погода
Форма входу