Четвер, 22.08.2019, 15:19:22Вітаю Вас Гость | RSS
Вечірня (змінна) школа № 20 Солом'янського району м. Києва
Меню сайту
Питаннячко
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 214

Художня культура


Підручники:

Назаренко Н.В., Гармаш Л.В., Чєн Н.В., Макаренко Г.М., Міловідова  О.В., Міщенко Н.І., Ніколаєнко О.О. Художня культура: Підручник для 9-го класу. –Харків: Оберіг, 2009 р. – 256 с.

Масол Л.М. Художня культура: підручник для 9-го класу. – К: Генеза, 2009. – 288с.

 

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Підручник

МИСТЕЦТВО В ПРОСТОРІ КУЛЬТУРИ

Види і мова мистецтв

Види мистецтва та специфіка їх художньо-образної мови. Просторові, часові та просторово-часові (синтетичні) види мистецтв. Поняття “образ” у мистецтві. Світ людини й образ світу у мистецьких шедеврах. Мистецтво - основа художньої культури.

 

Учень називає найвидатніших митців світу та їхні твори;

розпізнає види і жанри мистецтва;

описує засоби художньо-образного відображення духовного світу людини в різних видах мистецтва;

характеризує художньо-образний зміст творів; основні художньо-мовні засоби мистецтва (візуального, музичного, хореографічного, театрального, екранних);

 пояснює роль мистецтва у житті, зміст  понять (умежах програми);

наводить приклади відомих музеїв і галерей світу;

формулює власні враження, отримані під час спілкування з мистецтвом;

порівнює художні засоби візуального, музичного, хореографічного, театрального мистецтва, кіномистецтва;

аналізує та інтерпретує художні твори за змістом та мовними засобами;

оцінює значущість різновидів мистецтва для сучасної людини;

аргументує оцінні судження щодо ролі мистецтва у власному житті;

використовує спеціальну мистецьку термінологію, набуті знання у процесі художньо-творчої самореалізації;

показує на карті пам’ятні місця рідного краю, пов’язані з розвитком мистецтва і культури;

уміє толерантно вести дискусію з питань мистецтва (візуального, музичного, хореографічного, театрального, кіномистецтва); знаходити інформацію для збагачення знань із різних видів мистецтва, для художньої самоосвіти.

 

 

С. 4-13

Візуальні мистецтва

Архітектура. Види, художні засоби.

 

С. 14-18

Скульптура. Об’ємно-просторова пластична мова (кругла скульптура, рельєф).

С. 19-22

Графіка. Художні засоби (лінія, пляма, контур). Види: оригінальна, тиражна, промислова.

 

С.23-29

Живопис. Художні засоби. Основи кольорознавства. Види: монументальний, станковий. Жанри: пейзаж (сільський, архітектурний, марина), портрет, натюрморт; анімалістичний, історичний, міфологічний, біблійний, батальний, побутовий.

 

С. 30-36

Декоративно-ужиткове мистецтво. Різновиди: вишивка, ткацтво, килимарство, гончарство, іграшка, художня обробка металу, дерева, шкіри, вироби з бісеру. Український костюм. Костюми народів світу.

 

С. 40-49

Художня фотографія. Комп’ютерна графіка. Художні можливості та застосування в культурі.

С. 37-39

Жанрова палітра музичного мистецтва

Музика вокальна, інструментальна, театральна. Музичні жанри і форми - вокальні (пісня, романс, гімн), хорові (кантата, ораторія), камерно-інструментальні (соната, сюїта, квартет тощо), симфонічні (симфонія, увертюра, концерт), музично-театральні (опера, балет, оперета, мюзикл). Напрями музики масових жанрів (джаз, диско, поп, рок).

С. 50-73

Театр як синтез мистецтв

Основні елементи художньо-образної мови театрального мистецтва. Театральні професії (актор, режисер та ін.).

Хореографія - вид сценічного мистецтва.

 

С.74-83

Екранні мистецтва

Екранні мистецтва: кіно, відео. Телебачення як мистецтво і засіб комунікації. Художні засоби кінематографу. Видатні режисери світового кіно. Види кіно: ігрове, анімаційне, документальне. Жанри кінематографу. Відеокліп.

 

С.84-97

Контрольна робота № 1

Поліхудожній образ світу

Самооцінка знань з мистецтва у формі тестування.

 

Учень називає основні художні стилі і напрями;

розпізнає зразки народної і професійної, світської і сакральної,  (у межах програми);

спостерігає за особливостями розвитку  художньої культури рідного краю;

характеризує особливості художніх стилів і напрямів;

пояснює значення художньої культури в розвитку людства, сенс понять “діалог культур”, “духовна культура”, “масова культура”, “полікультурний”;

наводить приклади взаємодії народної і професійної художньої культури;

формулює власні враження, отримані під час спілкування з шедеврами української та зарубіжної художньої культури, зразками мистецтва рідного краю;

порівнює твори різних національних і авторських стилів, фольклор народів світу;

класифікує твори мистецтва за художніми напрямами;

аналізує та інтерпретує художній зміст творів мистецтва;

оцінює значущість мистецтва в діалозі культур; роль ЗМІ у поширенні мистецьких цінностей;

аргументує оцінні судження щодо ролі художньої спадщини в житті людини та суспільства;

використовує спеціальну термінологію, набуті знання у процесі художньо-творчої діяльності;

показує на карті місцезнаходження найвизначніших пам’яток української та зарубіжної художньої культури;

уміє толерантно вести дискусію з питань культури, знаходити джерела для художньої самоосвіти.

С. 98-100

ОСНОВИ ХУДОЖНЬОЇ КУЛЬТУРИ

Художня культура як духовне явище

Загальне уявлення про культура та її роль у суспільстві. Збереження національної культурної спадщини. Художня культура народна і професійна взаємодія, духовна і світська культура.

 

с. 144-152

Художня культура і світ людини

Культура і людина в сучасному світі. Відображення емоцій і почуттів, думок і мрій людини у цінностях художньої культури. Художня культура як засіб самопізнання і творчої самореалізації особистості.

 

С. 153-160

Художні напрями та стилі

Періодизація розвитку художньої культури. Поняття: “стиль епохи”, “національний стиль”, “індивідуальний стиль митця”. Великі європейські стилі: античність, готика, Ренесанс, бароко, класицизм, романтизм, реалізм, імпресіонізм тощо. Художні напрями мистецтва ХХ ст.: від модернізму до постмодернізму. Особливості культур Заходу і Сходу.

 

С. 161-245

Художня культура і середовище          

Форми збереження культурної спадщини (бібліотеки, музеї, театри, галереї тощо). Провідні художні музеї світу (Лувр, Прадо, Дрезденська галерея, Ермітаж тощо). Дизайн і реклама - складові художньої культури. Роль засобів масової інформації у поширенні мистецьких цінностей.

 

С. 246-271

 Художня культура рідного краю

Пам’ятки культури і мистецтва рідного краю. Культурно-мистецькі заклади, (театри, музеї, концертні зали тощо). Пам’ятні місця краю, пов’язані з життям і творчістю відомих митців. Регіональні центри народних промислів і ремесел. Етнорегіональний фольклор (музичний, танцювальний).

 

С. 272-276

Полікультурний образ світу

Поняття “художня картина світу”, “художній образ світу”. Полікультурність суспільства сучасної доби.

 

С. 277-283

Контрольна робота № 2

 

 

Погода
Форма входу