Четвер, 22.08.2019, 15:10:41Вітаю Вас Гость | RSS
Вечірня (змінна) школа № 20 Солом'янського району м. Києва
Меню сайту
Питаннячко
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 214

Математика


п/п

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів

Зміст навчального матеріалу

Примітка

1

2

3

4

 

Учень/учениця:

Тема №1. Нерівності

Підручник: алгебра 9 клас. Василь Кравчук, Марія Піручна, Галина Янченко

1,2

Наводить приклади:

числових нерівностей; нерівностей зі змінними

Числові нерівності. Основні властивості числових нерівностей

§1 стор.6-16

п.1,2 № 9, № 41

3

лінійних нерівностей з однією змінною; подвійних нерівностей

Почленне додавання та множення нерівностей

п.3 № 85, № 99

4

Пояснює: що таке об’єднання та перетин числових проміжків

Числові проміжки. Об’єднання та переріз множин

п.4 № 129, № 143

5

Формулює: властивості числових нерівностей, властивості нерівностей зі змінною

Розв’язування вправ і задач

№ 125, №127

6,7

Означення: розв’язку лінійної нерівності з однією змінною; рівносильних нерівностей

Нерівності зі змінними. Рівносильні нерівності

п.5 № 174, № 182,

№ 183

8,9

Обґрунтовує: властивості числових нерівностей

Лінійні нерівності з однією змінною

п.6 № 187, № 191,

№ 193

10

Зображує на координатній прямій: об’єднання та перетин числових проміжків, задані нерівностями числові проміжки; виконує обернене завдання

Розв’язування вправ

№ 198, № 199

11,12

Записує: розв’язки нерівностей та їх систем у вигляді об’єднання числових проміжків або у вигляді відповідних нерівностей

Системи лінійних нерівностей з однією змінною

п.7 № 235, № 242,

№ 243, № 263

13,14

Розв’язує: лінійні нерівності з однією змінною; системи лінійних нерівностей з однією змінною

Розв’язування вправ і задач

№ 261, № 259

Завдання для самоперевірки

стор.68-69

15

 

Контрольна робота № 1. За загальною редакцією Є.П.Неліна «Тест-контроль». Схвалено Міністерством освіти і науки України. «Весна» Харків 2010р.

 

 

 

Тема № 2.

Квадратична функція

§2

16

Наводить приклади: квадратичної функції

Функції

п.8 № 316, № 318,

№ 320, № 328

17

 

Властивості функцій

 

18

Обчислює значення функції в точці

Нулі функції. Проміжки знакосталості

п.9 № 355, № 357,

№ 361, № 367, № 387

19

Пояснює: перетворення графіків функції

f(x)→f(x)+a

f(x)→f(x+a)

f(x)→kf(x)

f(x)→-f(x)

Зростання і спадання функції

 

20

Алгоритм побудови графіка квадратичної функції

Найбільше та найменше значення функції

 

21,22

Характеризує функцію за її графіком

Перетворення графіків функції

п.10 № 394, № 398,

№ 400, № 402

23

Розв’язує вправи, що передбачають: побудову графіка квадратичної функції;

Квадратична функція, її графік і властивості

п.11 № 432, № 453

24

 

Розв’язування вправ і задач

Завдання для самоперевірки № 2 стор.109

25

розв’язування квадратних нерівностей;

Квадратна нерівність

п.12 №460, № 463,

№ 465

26

Знаходження розв’язків систем двох рівнянь з двома змінними, з яких хоча б одне рівняння другого степеня

Система двох рівнянь з двома змінними

№ 467, № 469, № 479,

№ 492

27,28

Складання і розв’язування систем рівнянь з двома змінними як математичних моделей прикладних задачп

Система двох рівнянь з двома змінними як математична модель прикладної задачі

п.13 № 508, №510,

№ 518; п.14 № 548,

№ 550, № 554, № 562

 

29

 

Розв’язування задач

п.15 № 577, №597,

№ 599, № 600, № 605,

№ 606.

Запитання для самоперевірки № 2 стор. 150, № 653,

№ 655, № 660, № 661

Завдання для самоперевірки № 3 стор. 156-157

30

 

Контрольна робота № 2.

 

 

 

Тема № 3.

Числові послідовності

§3 стор. 159

31

Наводить приклади: числової послідовності; арифметичної та геометричної прогресії

Числові послідовності

п.16 № 669, № 671,

№ 680, № 687

32

Формулює означення і властивості арифметичної і геометричної прогресій

Арифметична прогресія, її властивості. Формула п-го члена прогресії

п.17 №715, № 717,

№ 721, № 723, № 734, № 735, № 748

33

Запитує і пояснює: формули п-го члена арифметичної та геометричної прогресій, суми перших п членів цих прогресій

Сума перших п членів арифметичної прогресії

п.18 № 765, № 767,

№ 797, № 788

34

 

Геометрична прогресія, її властивості

п.19 № 818, № 820,

№ 841, № 842, № 853

35

Властивості арифметичної та геометричної прогресій

Формула п-го члена геометричної прогресії

п.20 № 864, № 866,

№ 877

36

Обчислення членів прогресій за даними їх членами або співвідношеннями між ними

Сума перших п-членів геометричної прогресії

 

37,38

Обчислення сум перших п членів арифметичної й геометричної прогресій; використання формул загальних членів і сум прогресій для знаходження невідомих елементів прогресій

Розв’язування задач на прогресії, в тому числі прикладного змісту

п.21 № 885, № 886,

№ 887

Запитання для повторення № 2.

Стор 204. Завдання для самоперевірки № 4 стор.208-209

39

 

Контрольна робота № 3.

 

 

 

Тема 4.

Основи комбінаторики, теорії ймовірностей та статистики

§4

40

Наводить приклади: випадкових подій, подання статистичних даних у вигляді таблиць, діаграм, графіків, застосування правил комбінаторики

Основні правила комбінаторики. Комбінаторне правило суми

п.22 № 947, № 949,

№ 950

41

Пояснює, що таке частота випадкової події, ймовірність випадкової події

Комбінаторне правило добутку

п.22 № 942, № 962,

№ 974

42, 43

Знаходить, відбирає і впорядковує інформацію з доступних джерел

Частота та ймовірність випадкової події

 

44

Розв’язує задачі, що передбачають: використання комбінаторних правил суми та добутку; знаходження імовірності випадкової події, обчислення частоти випадкової події, подання статистичних даних у вигляді таблиць, діаграм, графіків

Розв’язування задач

 

45

 

Початкові відомості про статистику

 

46,47

 

Способи подання даних та їх обробка

 

48,49

Розв’язує сюжетні задачі на: розрахунок та аналіз фінансової спроможності родини; розрахунок обсягу сплачених податків; прийняття рішень стосовно особистих та колективних фінансових питань

Розв’язування задач. Розв’язування задач та способи подання статистичних даних

 

50

 

Контрольна робота № 4

Стор.239 підручника

 

 

Тема № 5. Повторення

 

51

 

Розв’язування систем лінійних нерівностей

 

52,53

 

Розв’язування систем двох рівнянь з двома змінними

 

54,55

 

Розв’язування прикладних залад за допомогою систем двох рівнянь з двома змінними

 

56,57,58

 

Розв’язування задач, пов’язаних з арифметичною та геометричною прогресіями

 

59,60

 

Випадкові події. Імовірність випадкової події. Частота випадкової події. Розв’язування задач.

 

61,62

 

Обробка статистичних даних та способи їх подання

 

 

Погода
Форма входу