Четвер, 22.08.2019, 15:38:22Вітаю Вас Гость | RSS
Вечірня (змінна) школа № 20 Солом'янського району м. Києва
Меню сайту
Питаннячко
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 214

Математика


 

п/п

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки

Примітка

 

Тема 1. Функції, їх властивості та графіки

Учень/учениця:

Підручник: Є.П.Нелін «Алгебра і початки аналізу» 10 кл.

1

Числові функції. Область визначення і множина значень. Способи задання функції. Графік функції.

Користується різними способами задання функції. Знаходить природну область визначення функціональних залежностей. Знаходить значення функцій при заданих значеннях аргументу і значення аргументу, за яких функція набуває даного значення.

§2 п.2.1 № 1, 2 (5-8)

2

Властивості функції. Монотонність, парність і непарність функцій. Неперервність функцій.

Встановлює за графіком функції її найважливіші властивості. Досліджує властивості функції.

п.2.1 № 12 (1-3)

3

Корінь п-го степеня. Арифметичний корінь п-го степеня, його властивості.

Обчислює, оцінює та порівнює значення виразів, які містять степені з раціональними показниками, корені.

§10.1, 2

4

Степінь з раціональним показником та його властивості.

 

§12 № 5 (4, 5, 6)

5

Степенева функція, її властивості та графік.

Розпізнає та зображує графіки степеневих функцій.

§12.2 № 1 (1-4)

6

Моделювання реальних процесів за допомогою степеневих функцій.

Моделює реальні процеси за допомогою степеневих функцій.

 

7

Контрольна робота № 1

 

 

 

Тема 2. Паралельність прямих і площин у просторі

Учень/учениця:

Підручник: О.Я.Біляніна, Г.І.Білянін, В.О.Швець «Геометрія» 10 кл. 2010 р.Київ «Генеза»

8

Основні поняття стереометрії. Аксіоми стереометрії та наслідки з них.

Розрізняє означувані і неознчувані поняття, аксіоми і теореми.

 

9

Розміщення двох прямих у просторі. Ознака паралельності прямих.

Класифікує взаємне розміщення прямих, прямих і площин, площин у просторі за кількістю їх спільних точок.

 

10

Розміщення прямої та площини в просторі. Ознака паралельності прямої і площини.

 

 

11

Розміщення двох площин у просторі. Ознака паралельності площин.

Встановлює у просторі взаємне розміщення прямих і площин, зокрема паралельних прямих

 

12

Існування площини, паралельної даній площині. Властивості паралельних площин.

 

 

13

Паралельне проектування, його властивості. Зображення просторових фігур на площині.

 

 

14

Контрольна робота № 2.

 

Збірник задач і к.р. 10 кл. «Геометрія» А.Г.Мерзляк та ін..

К.р. № 2 стор.96, 97

К.р. № 3 стор. 104, 105

 

Тема 3. Тригонометричні функції

 

 

15

Синус, косинус, тангенс, котангенс кута.

Вміє переходити від радіанної міри кута до градусної і навпаки.

§17 № 1, 2

16

Радіанне вимірювання кутів.

Встановлює відповідність між дійсними числами і точками на тригонометричному колі.

§16 № 3,4

17

Тригонометричні функції числового аргументу

 

§17, п.2 № 3

18

Основні співвідношення між тригонометричними функціями одного аргументу.

Обчислює значення тригонометричних виразів за допомогою тотожних перетворень і обчислювальних засобів із заданою тотожністю.

§20 № 3(1-5)

19

Формули зведення.

 

§21.3 № 1,2 стор.292

20

Тригонометричні формули додавання та наслідки з них.

 

§21 № 1,3,4(3)

21

Тотожні перетворення тригонометричних виразів. Обчислення значень тригонометричних виразів.

Перетворює нескладні тригонометричні вирази.

№ 6,7 стор.288

§21 № 4(5,6)

№ 4(3), № 3(3,5)

22

Контрольна робота № 3.

 

 

23

Періодичність функції.

Розпізнає і будує графіки тригонометричних функцій і на них ілюструє властивості функції.

§18,19 № 1,2 стор. 272

24

Властивості та графіки тригонометричних функцій.

Застосовує тригонометричні функції до опису реальних процесів, зокрема гармонічних коливань.

 

25

Гармонічні коливання.

 

Приклад № 2 стор 307

26

Рівняння  

Розв'язує найпростіші тригонометричні рівняння.

Розділ IV. Тригонометричні рівняння і нерівності.

§23, 24 стор 334

впр.1-11.

§25 стор.345 впр.1-9

§27 стор.355 впр.1-5

27

Рівняння  

 

 

28

Рівняння tg x=a i ctg x=a та їх розв'язки

 

 

29

Найпростіші тригонометричні нерівності.

 

 

30

Контрольна робота № 4.

 

 

 

Тема 4. Перпендикулярність прямих і площин у просторі.

 

 

31

Перпендикулярність прямих у просторі.

Встановлює перпендикулярність прямих у просторі, перпендикулярність прямої та площини, перпендикулярність двох площин.

§5.1

32

Перпендикулярність прямої та площини. Ознака перпендикулярності прямої та площини.

 

§5.2 ; 5.19 ; 5.20

33

Побудова прямої та площини , перпендикулярних між собою.

Обчислює відстані та кути у просторі.

§5.2 стор. 154

34

Властивості прямої та площини, перпендикулярних між собою.

Встановлює взаємне розміщення прямих і площин у просторі, базуючись на вимірюваннях.

§5.23 ; 5.24 ; 5.25 ; 5.26

 

35

Перпендикуляр і похила. Відстань від прямої до паралельної їй площині.

 

§5.3 ; 5.40 ; 5.41

36

Теорема про три перпендикуляра.

Застосовує відношення між прямими і площинами у просторі, вимірювання відстаней і кутів у просторі для опису об'єктів фізичного простору.

§5.3 ; 5.49 ; 5.50 ; 5.52 ;

5.54

37

Контрольна робота № 5

 

 

38

Ортогональне проектування, його застосування в технічному кресленні.

 

§5.4 задача стор 167

§5.67. тести для самоконтролю стор.178-181

39

Перпендикулярність площин.

 

 

40

Вимірювання відстаней у просторі.

 

 

41

Підсумкова контрольна робота.

 

 

42

Повторення, узагальнення і систематизація навчального матеріалу.

 

 

 

Погода
Форма входу