Четвер, 22.08.2019, 16:27:02Вітаю Вас Гость | RSS
Вечірня (змінна) школа № 20 Солом'янського району м. Києва
Меню сайту
Питаннячко
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 214

Правознавство


Підручник: Наровлянський О.Д., «Основи Правознавства», 9 клас. – К: Грамота, 2017. – 192с.

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Підручник

Вступ до «основ правознавства»

Право і закони в житті людини і суспільства (з курсів історії).

Зміст, завдання і структура курсу. Побудова підручника. Додаткова навчальна література, електронні та Інтернет-ресурси.

Учень/учениця:

згадує з курсів історії та пояснює причини й значення виникнення держави і права, роль права в житті суспільства;

згадує та називає найдавніші правові пам’ятки в історії людства;

пояснює завдання та структуру предмета «Основи правознавства»;

висловлює власні очікування щодо вивчення предмета.

§ Вступ

Розділ 1. ОСНОВИ теорії держави і права

Причини виникнення держави. Поняття й ознаки держави. Державний лад. Форми держави. Державна влада. Функції держави.

Поняття і види соціальних норм. Поняття та ознаки права. Джерела права. Система права та її елементи.

 

Учень/учениця:

називає ознаки державної влади, соціальних норм, права;

пояснює та застосовує поняття: «держава», «форма держави», «право», «джерела права», «галузь права», «норма права»;

характеризує функції держави, державний лад, джерела права, елементи системи права;

наводить приклади соціальних норм, джерел права;

описує елементи державного ладу;

висловлює судження щодо ролі соціальних норм, держави і права в житті людини та суспільства.

§ 1-4

Практичне заняття. Соціальні норми в житті людей

Тематичне оцінювання з теми: «ОСНОВИ теорії держави і права»

Розділ 2. Правовідносини. Правопорушення. Юридична відповідальність

Правовідносини. Склад правовідносин. Підстави виникнення, зміни і припинення правовідносин.

Правопорушення: поняття, склад, види.

Юридична відповідальність: поняття, підстави, види.

 

 

Учень/учениця:

називає ознаки правовідносин, правопорушення, юридичної відповідальності;

пояснює та застосовує поняття: «правовідносини», «склад правовідносин», «юридичні факти», «правопорушення», «юридична відповідальність»;

характеризує підстави виникнення, зміни та припинення правовідносин; склад і види правопорушень; підстави і види юридичної відповідальності;

наводить приклади юридичних фактів, видів правопорушень;

описує обставини, що виключають шкідливість (суспільну небезпеку) діяння;

розв’язує правові ситуації з використанням знань про правовідносини, правопорушення та юридичну відповідальність;

застосовує засвоєні поняття та вміння під час розв’язування простих правових ситуацій та регулюванні власної поведінки відповідно до норм права;

висловлює судження щодо ролі правовідносин у житті людини і суспільства; оцінює власну поведінку й поведінку інших осіб щодо її правомірності.

§ 5-8

Практичне заняття. Обставини, що виключають шкідливість (суспільну небезпеку) діяння.

Тематичне оцінювання з теми: «Правовідносини. Правопорушення. Юридична відповідальність»

Розділ 3. Взаємозв’язок людини і держави

Поняття Основного закону держави. Структура Конституції України. Повноваження Конституційного Суду України.

Правова характеристика понять «людина», «особа», «громадянин». Права і свободи людини. Громадянство України.

Конституційні права, свободи та обов’язки людини і громадянина. Механізми захисту прав та свобод людини і громадянина в Україні.

Органи державної влади в Україні. Місцеве самоврядування в Україні.

 

Учень/учениця:

називає ознаки конституції; механізми захисту прав і свобод людини та громадянина;

пояснює та застосовує поняття «людина», «особа», «громадянин», «громадянство», «конституція», «права і свободи людини», «конституційні обов’язки»;

описує види конституційних прав, свобод, обов’язків людини і громадянина, органи державної влади та місцевого самоврядування;

наводить приклади повноважень Конституційного Суду України, видів звернення громадян;

характеризує підстави набуття та припинення громадянства України;

аналізує окремі статті Конституції України;

розв’язує правові ситуації із застосуванням знань розділу;

оцінює значення Конституції України; форми участі громадян у житті держави та місцевої громади.

§ 9-14

Практичне заняття. Звернення громадян.

Тематичне оцінювання з теми: «Взаємозв’язок людини і держави»

Розділ 4. Неповнолітні як суб’єкти цивільних, сімейних, трудових, адміністративних І кримінальних правовідносин

Цивільна правоздатність і цивільна дієздатність. Обсяг цивільної правосуб’єктності неповнолітніх.

Сім’я. Шлюб. Взаємні права й обов’язки батьків і дітей.

Державні органи з охорони прав дітей.

Прийняття на роботу неповнолітніх. Робочий час і час відпочинку неповнолітніх. Оплата праці. Особливості розірвання трудового договору з неповнолітніми.

Охорона праці неповнолітніх.

Адміністративні правопорушення. Злочини. Кримінальний проступок. Адміністративна та кримінальна відповідальність неповнолітніх.

 

Учень/учениця:

пояснює та застосовує поняття «цивільна правоздатність», «цивільна дієздатність», «сім’я», «шлюб», «адміністративне правопорушення», «злочин», «кримінальний проступок»;

характеризує обсяг цивільної правосуб’єктності неповнолітніх осіб, права неповнолітніх як власників, права споживачів, права й обов’язки батьків і дітей, робочий час і час відпочинку неповнолітніх, адміністративну та кримінальну відповідальність неповнолітніх;

наводить приклади державних органів з охорони права дітей, адміністративних правопорушень і злочинів, адміністративних стягнень і кримінальних покарань;

описує шляхи влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування, особливості розірвання трудового договору з неповнолітніми;

аналізує окремі статті відповідних нормативно-правових актів;

розв’язує правові ситуації з використанням знань і положень цивільного, сімейного, трудового, адміністративного, кримінального законодавства України щодо неповнолітніх;

вчиняє власні дії відповідно до норм права в різних видах правовідносин;

висловлює судження щодо взаємних прав і обов’язків батьків та дітей; охорони праці неповнолітніх; особливостей адміністративної та кримінальної відповідальності неповнолітніх.

§ 15-23

Практичне заняття. Власність неповнолітніх.

Практичне заняття. Захист прав споживачів. Особливості електронного продажу й операцій із кредитною карткою.

Практичне заняття. Влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування.

Практичне заняття. Працевлаштування неповнолітніх.

Практичне заняття. Особливості адміністративної та кримінальної відповідальності неповнолітніх.

Тематичне оцінювання з теми: «Неповнолітні як суб’єкти цивільних, сімейних, трудових, адміністративних І кримінальних правовідносин»

Розділ 5. ЯКЩО ПРАВО - ЦЕ ПРОФЕСІЯ

Професія «юрист». Юристи в нашому житті.

Поліцейські (патрульні, дільничні офіцери поліції).

 

 

Учень/учениця:

називає професії, пов’язані з юриспруденцією;

знає, хто такі судді, прокурори, слідчі, нотаріуси, адвокати, юрисконсульти, дільничні офіцери поліції, правозахисники;

наводить приклади видів діяльності нотаріуса та адвоката;

називає основні вимоги до осіб, які мають намір працювати за юридичним фахом чи в поліції;

описує процедуру розгляду цивільної/ кримінальної справи в суді;

розв’язує правові ситуації з використанням знань про професію юриста;

оцінює життєві ситуації, за яких потрібна допомога юриста.

§ 24

Практичні заняття. Ігровий суд або зустріч з юристами чи правозахисниками.

Підсумкове тематичне оцінювання

Погода
Форма входу