Четвер, 22.08.2019, 15:58:16Вітаю Вас Гость | RSS
Вечірня (змінна) школа № 20 Солом'янського району м. Києва
Меню сайту
Питаннячко
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 214

Правознавство


 

Підручник: «Правознавство», С.Б. Гавриш, В.Л. Сутковий, Т.М. Філіпенко, Київ: Генеза, 2010. – 416с.

 

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Література

 

Історичний аспект виникнення держави

Учень (учениця):

пояснює зміст понять теми;

розповідає, що таке суспільні відносини, які є їх види, наводить приклади;

обґрунтовує необхідність організації суспільних відносин та розповідає, за допомогою яких засобів відбувалось їх впорядкування у додержавний період;

називає теорії виникнення держави та дає їх коротку характеристику; історичні типи держави і права та дає їх коротку характеристику.

§1

Загальна характеристика держави та державної влади

Учень (учениця):

пояснює, що являє собою держава і називає основні її ознаки та функції;

дає визначення органу держави та називає їх види;  державної влади та називає основні її ознаки; загальну характеристику завдань органів законодавчої, виконавчої та судової влади;

 пояснює, що таке влада та які є її види;

характеризує поняття ”органи держави” та ”органи державної влади”.

 

§2

Державний лад

Учень (учениця):

пояснює, що таке державний лад та які складові він включає;

дає визначення форми правління, політичного режиму і територіального устрою, пояснює, які є їх види, дає їм загальну характеристику і наводить приклади.

 

§3-4

 

Особа, суспільство, держава

Учень (учениця):

аналізує поняття “людина”, “індивід”, “особистість”, “особа” і “громадянин”;

 розкриває суть взаємовідносин особи і суспільства; зміст поняття ”правовий статус особи” та називає його види; суть взаємовідносин суспільства і держави;

пояснює особливості взаємовідносин особи і держави; які особи визнаються іноземцями, особами без громадянства та особами з подвійним громадянством;

дає визначення громадянства і пояснює способи його набуття і припинення; визначення правової і соціальної держави та називає їхні ознаки.

§5-6

 

Поняття і загальна характеристика права

Учень (учениця):

пояснює, що таке соціальні норми, називає їх види;  поняття ”правові акти”, ”нормативні акти”, ”підзаконні акти”, ”декрети”, ”правові прецеденти”, ”правові звичаї”, ”нормативні договори”;

аналізує відмінності між правовими і морально-етичними нормами;

дає визначення функцій права і називає їх види;  визначення джерел і форм права та називає їх основні види;

розкриває зміст принципу верховенства законів;

обґрунтовує необхідність систематизації правових актів та називає її види.

 

 

§7-8

Поняття і структура правової системи

Учень (учениця):

дає визначення системи права;  визначення правової норми, називає її складові та пояснює їх зміст;  загальну характеристику міжнародного права;

пояснює, що таке галузь права та правовий інститут;

аналізує співвідношення понять ”правова норма” і ”стаття правового акту”;

розкриває відмінності між поняттями ”система права” і ”система законодавства”;

називає види і основні риси правових систем.

§7-8

 

Правовідносини

Учень (учениця):

дає визначення правовідносин, називає їх види;  визначення юридичних фактів, проводить їх класифікацію та наводить приклади;   

розкриває зміст поняття ”склад правовідносин”;  поняття ”зміст правовідносин”;

аналізує співвідношення понять ”суб’єкти права” і ”суб’єкти правовідносин”;

пояснює зміст правосуб’єктності осіб, розкриває її особливості  у фізичних і юридичних осіб;  що таке об’єкти правовідносин.

 

§9-10

Правопорядок і правопорушення

Учень (учениця):

пояснює: що таке суспільний порядок та чим він визначений;  що таке правопорядок і законність; що таке правосвідомість;

дає визначення: дисципліни і пояснює яким чином вона забезпечується; законності і називає її гарантії;

 правопорушення, називає їх види;

наводить приклади правопорушень;

розкриває зміст поняття ”склад правопорушення”, характеризує його елементи.

 

§12-13

Юридична відповідальність

Учень (учениця):

пояснює, що таке відповідальність та які є її види та наводить приклади; 

дає визначення юридичної відповідальності, називає її підстави та розкриває їх зміст;

називає обставини, що виключають юридичну відповідальність.

 

§13

Контрольна робота № 1

Конституційне право

Учень (учениця):

дає: визначення конституційного права, називає основні його інститути та джерела; загальну характеристику політичного режиму, форми правління і територіального устрою України;

аналізує передумови прийняття Конституції України та дає їх загальну характеристику;

характеризує основні етапи розвитку української державності, Конституцію України як Основний закон держави;

називає основні політико-правові акти, якими закріплювався суверенітет сучасної України.

 

§14

Основні права, свободи і обов’язки громадян України

Учень (учениця):

дає визначення громадянства України, називає правові акти, якими регламентовані ці відносини, підстави набуття і припинення громадянства; загальну характеристику прав, свобод і обов’язків людини і громадянина;

пояснює поняття ”право” в об’єктивному і суб’єктивному значенні,  гарантії та механізми захисту прав і свобод людини;

називає основні міжнародно-правові акти з прав людини;

характеризує права, свободи і обов’язки громадян України.  

§15-16

 

Особливості організації державної влади і місцевого самоврядування в Україні

Учень (учениця):

пояснює: загальні засади організації державної влади, визначені Конституцією України; конституційний статус Верховної Ради, її організаційну структуру та компетенцію; місце Президента України в системі державних органів та розкриває його повноваження;

характеризує референдум та вибори як форми безпосередньої демократії, місцеве самоврядування в Україні;

дає: визначення органів виконавчої влади, називає їх види;  загальну характеристику Кабінету Міністрів України, центральних і місцевих органів державної виконавчої влади; загальну характеристику органів судової влади України;

 називає види та завдання правоохоронних органів.

 

§16-18

Фінансове право

Учень (учениця):

дає визначення фінансового права,  системи оподаткування, загальну характеристику податків і зборів;

 називає основні   інститути фінансового права та джерела,  платників податків та їхні права і обов’язки;

пояснює, що таке бюджетна система України; розкриває особливості відповідальності за порушення фінансового законодавства.

§19

 

Адміністративне право

Учень (учениця):

дає визначення: адміністративного права, називає основні його інститути та джерела;  адміністративного проступку та розкриває його склад;  

розкриває особливості правового статусу суб’єктів адміністративного права; особливості адміністративної відповідальності неповнолітніх;

пояснює, що таке державна служба,  підстави адміністративної відповідальності, називає види адміністративних стягнень.   

§20

 

Екологічне право

Учень (учениця):

дає: визначення екологічного права та називає його основні джерела;  загальну характеристику Червоної книги України;

називає екологічні права і обов’язки громадян;

пояснює, що таке використання природних ресурсів, називає його види, хто є їх власниками, хто природокористувачами, називає їхні права і обов’язки.

§21

 

Кримінальне право

Учень (учениця):

дає визначення кримінального права та називає його джерела; визначення співучасті у вчиненні злочину, називає співучасників;

пояснює:  що таке злочин, розкриває його склад;  що таке обставини, які  пом’якшують  та обтяжують кримінальну відповідальність;

називає: види злочинів, наводить приклади; стадії скоєння злочину;  ознаки і підстави кримінальної відповідальності, види кримінальних покарань;

 розкриває особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх.

 

§22-23

Цивільне право

Учень (учениця):

дає визначення: цивільного права, називає основні його інститути та джерела; права власності, розкриває його зміст,

називає види строків позовної давності, пояснює їх правове значення;   види власності та підстави набуття і припинення права власності; загальну характеристику цивільних договорів;  визначення і  підстави цивільно-правової відповідальності;

пояснює особливості цивільної правосуб’єктності фізичних і юридичних осіб,  що таке правочини, називає їх види та умови дійсності;

розкриває особливості права власності неповнолітніх;  зміст спадкового права, особливості спадкування за законом і заповітом;

 пояснює порядок одержання спадщини, особливості цивільно-правової відповідальності неповнолітніх;

називає способи захисту цивільних прав.

 

§24-25

 

Сімейне право. Житлове право

Учень (учениця):

дає визначення сімейного права;

розкриває умови і порядок укладення та припинення шлюбу, зміст особистих і майнових прав і обов’язків подружжя, батьків і дітей;

дає визначення житлового права;

розкриває зміст права громадян на житло та способи його реалізації;

характеризує договір житлового найму.

§27

 

Земельне право

Учень (учениця):

дає визначення земельного права і називає основні його джерела;

називає види земель в Україні, форми та суб’єкти права власності на землю і наводить приклади;

пояснює способи набуття та припинення права власності на землю, передбачені законодавством України;

розкриває зміст поняття ”користування землею”, називає його суб’єктів та види;

перераховує  права і обов’язки власників земельних ділянок та землекористувачів.

 

§28-29

Трудове право

Учень (учениця):

дає визначення: і називає основні інститути та джерела трудового права;   робочого часу та часу відпочинку, загальну характеристику їх видів; визначення дисциплінарної відповідальності;

характеризує трудовий договір, види і значення його строку, пояснює порядок його укладення та особливості прийому на роботу неповнолітніх;

розкриває зміст поняття ”припинення трудового договору”, називає його підстави;

пояснює, що таке трудова дисципліна і перераховує обов’язки працівників;   особливості відповідальності за порушення трудового законодавства;  особливості матеріальної відповідальності;

  називає види дисциплінарних стягнень і пояснює порядок їх накладення і зняття.

§30

 

Контрольна робота № 2

 

 

 

 

 

Погода
Форма входу