Четвер, 22.08.2019, 15:46:22Вітаю Вас Гость | RSS
Вечірня (змінна) школа № 20 Солом'янського району м. Києва
Меню сайту
Питаннячко
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 214

Українська література


Література:  Українська література. Підручник для 11класу загальноосвітніх навчальних закладів(рівень стандарту,академічний рівень) за загальною редакцією Г.Ф. Семенюка. Київ »Освіта» 2011

 

 

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Література

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 20-30-х  років ХХ ст.

ВСТУП

Складні суспільно-історичні умови розвитку української літератури ХХ ст., основні стильові напрями (модернізм, cоцреалізм, постмодернізм). Українська література ХХ ст. як новий етап в історії національної культури. Поняття “розстріляне відродження”, домінування соцреалістичної естетики в 30-ті роки.

ТЛ: “розстріляне відродження”.

 

 

 

Учень (учениця):

знає  про історичні та суспільні умови розвитку літератури в ХХ ст., основні напрями. 

Пригадує  імена і  твори письменників ХХ ст., що вивчалися раніше.

Називає основні літературні організації, угруповання 20-х років. 

Знає і вміє розповідати про масові репресії письменників в 30-ті роки, втручання влади в мистецький процес.

Вміє пояснювати поняття “розстріляного відродження”.

 

 

 

 

 

 

 

 

ст.5-23

 

Павло Тичина

“Арфами, арфами...”, “Подивилась ясно...”, “О панно Інно...”, “Ви знаєте, як липа шелестить...”, “Одчиняйте двері…”, “Пам’яті тридцяти”

Найбільший модерніст 20-х років. Феномен«кларнетизму».Наскрізна оптимістична тональність, життєствердна настроєвість (зб. «Сонячні кларнети»). Художнє відтворення національно-визвольного пробудження народу, уславлення борців за вільну Україну (“Пам’яті тридцяти”).

 

ТЛ: вітаїстичність, експресіонізм, кларнетизм.

 

 

 

 

 

 

 

Учень (учениця):

знає і вміє розповідати  про трагізм творчої долі П.Тичини. Називає його ранні збірки. Характеризує основні мотиви і стильові тенденції ранньої творчості.

 Розвиває навички аналізу поезій, виділення основних мотивів, особливих ознак індивідуального стилю.

Вивчає напам’ять: “Арфами, арфами...”, “О панно Інно...”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ст.24-42

Михайль Семенко

“Бажання”,  “Місто”, “Запрошення”

Поет-футурист, сміливий експериментатор, впроваджувач авангардних тенденцій в українській поезії 20-х років. Урбаністичні мотиви його лірики.

 

ТЛ: авангард,  футуризм, деструкція. 

 

 

Учень (учениця):

розуміє авангардні експерименти поезії 20-х років, їхній новаційний, пошуковий характер.

 Пояснює  розуміння термінів “авангард”, “футуризм”, «деструкція», значення творчості М.Семенка для розвитку української поезії.

 

 

 

 

 

 

ст.46-50

Максим Рильський

“Молюсь і вірю...”, “Коли усе в тумані життєвому…”, “Солодкий світ!..”, “Запахла осінь в’ялим тютюном…”, «Яблука доспіли…», «Мова»

Різногранний творчий шлях. Приналежність до групи київських “неокласиків”. Їхнє творче кредо, орієнтація на традицію, класичну форму вірша. Мотиви пошуків душевної рівноваги, краси в житті та в душі, вітаїзм, сповідальність. Проблема прекрасного в поезії М.Рильського періоду «третього цвітіння» («Троянди й виноград»). Рідна мова – духовне багатство людини («Мова»).

 

 

 

 

 

Учень (учениця):

знає про київських “неокласиків”, основне з творчої біографії М.Рильського.

Розповідає про групу київських “неокласиків” і М.Рильського, його творчість.

Уміє пояснювати смислову і настроєву значущість деталі, образу.

Вивчає напам’ять: одну з поезій (на вибір).

 

 

 

 

 

 

ст.51-62

Євген Плужник

“Для вас, історики майбутні...”, Вчись у природи творчого спокою...”, “Ніч... а човен – як срібний птах!..”, “Річний пісок...”

Один із провідних поетів “розстріляного відродження”. “Громадянський інтим”, сповідальність, ліричність, філософічність лірики. Урівноваженість душевного стану

 ліричного героя, мотив туги за минущістю краси, гармонією світу і людини, мить і вічність у чуттєвому вираженні.

 

 

 

 

 

Учень (учениця):

 

знає творчу біографію Є.Плужника, про його основні твори.

Аналізує  вірші, виділяти основні мотиви.

Вивчає напам’ять: одну з

поезій (на вибір).

 

 

 

 

 

 

 

ст.64-72

Контрольна робота № 1.  Творчість П.Тичини. М. Семенка. М.Рильського. Є.Плужника.

Микола Бажан

“Будівлі”

Поет-інтелектуал, філософ, перекладач, критик. Інтелектуалізм циклу “Будівлі”, поетичне відтворення різних культурних епох.

Учень (учениця):

Виразно, усвідомлено читає і висловлює  власне розуміння змісту віршів

 Виділяє в текстах основні ідеї, думки, коментувати їх.

 

ст.17

Володимир Сосюра

« Так ніхто не кохав…», «Люблю», «Білі акації будуть цвісти»

Неповторний лірик в українській літературі. Інтимна лірика поета ( «Так ніхто не кохав…»). «Люблю» - зразок ліричної мініатюри. Майстерне поєднання в поезії любові до Батьківщини, природи і кохання ( «Білі акації будуть цвісти»).

 

 

 

Учень (учениця):

розвиває навички аналізу ліричної поезії.

Вивчає напам’ять: вірш «Так ніхто не кохав…».

 

 

 

ст.16-17

Контрольний твір № 1.

Контрольнаробота № 2. Творчість М.Бажана. В.Сосюри.

ПРОЗА

Жанрово-стильове розмаїття. Нові теми, проблеми. 

 

 

 

Учень (учениця):

Знає про розвиток української прози 20-х років, її представників.

 

 

ст.74-81

 

 

 

Микола Хвильовий (М.Фітільов)

“Я (Романтика)”, “Іван Іванович”

Життєвий і творчий шлях. Провідна роль  у літературному житті 20-х рр. Участь у ВАПЛІТЕ, у проведенні дискусії 1925-1928 рр. Тематичне і стильове розмаїття його прози.  “Я (Романтика)”—новела про добро і зло в житті та в душі. Проблема внутрішнього роздвоєння людини між гуманізмом і обов’язком. “Іван Іванович” – сатира на новий радянський побут, психологія  “вічного” обивателя.

 

 

 

Учень (учениця):

Розповідає  біографію М.Хвильового,  про його провідну роль у літературному житті 20-х років.

Розглядає зміст творів, вміє аналізувати їх.

 Визначає стильові особливості, проблеми.

Пояснює присвяту до новели, символічність образу матері, проблему вибору героя.

 Вміє визначати жанр твору, відрізняти реальне і уявне в ньому, характеризувати образ ліричного “Я”.

Розвиває навички коментування ідейно-художньої ролі елементів сюжету повісті (“Іван Іванович”), сатиричних зображувальних засобів, характеристики образів.

Вміє прокоментувати думку О.Білецького про М.Хвильового як “основоположника нової української прози”.

 

 

 

 

 

 

 

 

ст.82-91

Юрій Яновський

“Дитинство”, “Шаланда в морі”

(з роману “Вершники”)  

Творча біографія митця. Романтичність світовідчуття і стилю в ранній творчості. Роман у новелах “Вершники” як «реабілітаційний двійник» «Чотирьох шабель». Ідея нетлінної вартості національних основ буття, спадковості поколінь, духовної пам’яті (“Дитинство”). Утвердження високих загальнолюдських ідеалів вірності й кохання, відданості громадянському обов’язку (“Шаланда в морі”). Юрій Яновський і українське кіно 20-х років.

 

ТЛ: роман у новелах.

 

Учень (учениця):

Знає творчу біографію письменника, про його найосновніші твори, про Ю.Яновського і українське кіно 20-х років.

 Знає зміст творів, переказувати окремі епізоди.. Виділяє епізоди й художні деталі як втілення національних атрибутів.

 

 

 

ст.103-112

 

Валер’ян Підмогильний

“Місто”

Автор інтелектуально-психологічної прози, перекладач. Світовий мотив підкорення людиною міста, самоутвердження, інтерпретовані на національному матеріалі. Зображення  “цілісної” людини: в єдності біологічного, духовного, соціального.

 

ТЛ: екзистенціалізм, маргінальність, психологізм, іронія.

 

 

 

Учень (учениця):

Знає найосновніші події творчої  біографії, про трагічну загибель митця.

Розуміє вплив цивілізаційних процесів на людину, психологічну мотивацію вчинків Степана Радченка та інших дійових осіб, іронічність авторської оповіді. Характеризує маргінальний образ українського інтелігента. Вміє аналізувати світоглядну і психологічну еволюцію його характеру, пояснювати роль жіночих образів у романі.

 

 

 

 

ст.114-123

Контрольний твір №2.

Контрольна робота № 3. М. Хвильовий. Ю.Яновський. В.Підмогильний.

В.Домонтович (Віктор Петров)

“Доктор Серафікус”

Доктор Комаха (Серафікус) – утілення людини раціональної, новітньої “людини у футлярі”. Проблеми особистості й суспільства, раціонального і чуттєвого, чоловічого й жіночого начал.

 

 

Учень (учениця):

Знає основні відомості про твори В.Домонтовича.

Розвиває вміння осмислювати проблеми, порушені в романі. Інтерпретує ім’я головного героя, його символічний сенс, користуючись довідковою літературою.

Висловлює судження з приводу новітньої “людини у футлярі”.

 

Остап Вишня(Павло Губенко)

«Моя автобіографія», «Отак і пишу», «Сом»

Трагічна творча доля гумориста.

Оптимізм, любов до природи, людини,м’який гумор як риси індивідуального почерку.

 

 

 

Учень (учениця):

Розуміє,що гумор- одна з првідних рис характеру українців.

Уміє аналізувати усмішки.

 

ст.125-131

 

ДРАМАТУРГІЯ

Розвиток національного театру.

 

 

Учень (учениця):

Розуміє  особливості розвитку драматургії й театру 20-х років.

 

ст. 140-143

 

Микола Куліш

“Мина Мазайло”

Життєвий і творчий шлях митця. Зв'язок із театром Л.Курбаса.

Сатирична комедія  «Мина Мазайло». Особливості сюжету. Розвінчання національного нігілізму, духовної обмеженості на матеріалі українізації (Мина, Мокій, дядько Тарас, тьотя Мотя). Сатиричне викриття бездуховності обивателів, що зрікаються своєї мови, культури, родового коріння.

ТЛ: сатирична комедія.

 

Учень (учениця):

Знає і вміє розповісти творчу біографію драматурга, про його зв’язок з театром Леся Курбаса. Знає і розуміє  зміст п’єси. Аналізує  п’єсу, визначє і коментує проблеми, порушені в ній, характеризувати образи дійових осіб, засоби створення комічних ситуацій. 

 

 

 

 

ст. 144-151

Контрольний твір № 3.

 

Контрольна робота № 4. Творчість О. Вишні. М.Куліша.

 

 

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА ЗА МЕЖАМИ УКРАЇНИ.

 

 Література в Західній Україні (до 1939 р.)

 

 

 

 

 

 

Учень (учениця):

Має загальне уявлення про розвиток української літератури в Західній Україні до 1939р.

 

 

 

 

 

 

ст.154-158

 

Осип Турянський

 « Поза межами болю»

Кортко про письменника. Поема в прозі, що хвилює,єднає людські серця,звільняє й просвітлює душу.

Ідея перемоги духа над матерією. Гуманістичний, життєствердний пафос поеми у прозі, його вселюдська значимість і всеохопність.

 

ТЛ: поема у прозі.

 

 

 

 

Учень (учениця):

Розглядає ідейно-художній зміст окремих фрагментів

твору;

 уміє коментувати їх, виділяти основні ідеї.

 Пояснює особливість і роль композиції, пейзажу,  інших художніх засобів для втілення головних думок.

 

 

 

 

 

 

ст.167-175

 

 

Євген Маланюк

“Під чужим небом”, “Істотне”, “Стилет чи стилос?..”, «Земна мадонна»

Коротко про митця. Художнє осмислення трагічної історії України, ностальгічні мотиви, філософічність поезій. Вірші про призначення поета і поезії. Символічні образи.

 

 

Олег Ольжич

«Господь багатий нас благословив…», «Захочеш – і будеш» (із циклу «Незнаному воякові»).

 

Олена Теліга

«Сучасникам», «Радість», «Пломінний день»

Українські національні герої. Романтичний максималізм, сила духу, життєствердність, шляхетний патріотизм, висловлені образним словом. Оптимістичні мотиви.

 

 

 

Учень (учениця):

Розповідає про Є.Маланюка як одного з “пражан”, аналізує його поезію, визначає її основні ідеї, мотиви, пояснює їх. Характеризуває образ України. Пояснює  зміст образів-символів.

 

 

 

Учень (учениця):

Розповідає  про життя та героїчну загибель Олега Ольжича і Олени Теліги.

Уміє аналізувати вірші, визначає  їхні основні мотиви, виділяти основні ідеї.

 

Вивчити напам’ять: два вірші (на вибір).

 

 

 

 

 

 

ст.187-192

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ст.179-182

 

Тодось Осьмачка

«Старший боярин»

Трагічна доля письменника, умови творчого життя за кордоном. Повість «Старший боярин» - модерністична оповідь-роздум  про Україну й українців у ХХ столітті.

 

 

 

 

 

 

 

Учень (учениця):

Переказує основні фрагменти біографії Т.Осьмачки;

Характерезуєйого творчу спадщину.

Знає зміст повісті, уміє коментувати сюжет.

 

Контрольна робота № 5. Еміграційна література.

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

40-50 років ХХ століття.

 

Олександр Довженко

«Україна в огні», «Зачарована Десна»

Відомий у світі кінорежисер, засновник поетичного кіно. Поєднання лірико –романтичного, виражального начала з публіцистикою, доля народу крізь призму авторського бачення й оцінки («Україна в огні»).  «Зачарована Десна»: автобіографічна основа, сповідальністьоповіді.

 

 

 

 

Учень (учениця):

Знає творчу біографію митця, розуміє її трагізм.

Знає тексти творів;

визначає провідні мотиви, проблеми, ідею.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ст. 212-230

 

Контрольний твір № 4.

Контрольна робота № 6.  Творчість О. Довженка.

 

 

ЛІТЕРАТУРА РІДНОГО КРАЮ

Ознайомлення з письменниками-земляками та їхніми творами.

 

 

Учень (учениця):

Знає про письменників-земляків та їхні твори, прочитати взірці,  висловлює власну оцінку.

 

 

 

УРОК- ПІДСУМОК

Бесіда (дискусія) про улюблені твори української літератури ХХ ст., вивчені упродовж року.

Зосередження уваги на питаннях їхніх художніх особливостей, мистецької повноцінності, національної та вселюдської значущості.

 

Учень (учениця):

Висловлює власні міркування і судження про твори, вивчені упродовж року.

 

 

 

       

 

Погода
Форма входу