Неділя, 18.03.2018, 11:47:22Вітаю Вас Гость | RSS
Вечірня (змінна) школа № 20 Солом'янського району м. Києва
Меню сайту
Питаннячко
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 180

Українська література


Підручник: Українська література: підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів// Олена Міщенко - Київ .Генеза 2009.

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня
загальноосвітньої підготовки учнів

Література

ВСТУП
Роль і місце літератури в житті нації. Розвиток літератури. Творча індивідуальність митця.

Учень(учениця):Уміє пояснювати відмінність усної словесності від “книжної” літератури (повторення вивченого).
 

 

ст.4-12

УСНА НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ
Родинно-побутові пісні. “Місяць на небі, зiроньки сяють”, “Цвіте терен, цвіте терен”, “Сонце низенько, вечір близенько”, “В кінці греблі шумлять верби”, “За городом качки пливуть”, “Світи, світи, місяченьку”, “Лугом іду, коня веду” (на вибір)
Процес виникнення фольклору. Багатство і розмаїття українського фольклору Види родинно-побутових

Учень(учениця):Уміє розрізняти види і жанри усної народної творчості, розкриває  роль фольклору в житті українського народу, його місце в розвитку літератури.
Розрізняє види родинно-побутових пісень. Вміє аналізувати тексти, визначає їхні мотиви, тематику, художньо-поетичні засоби, зокрема образи-символи.

 

 

 

ст.14-23

Українське весілля
Весілля — один із провідних жанрів родинно-обрядової творчості.

  Учень(учениця):Має уявлення про обряд українського весілля.

 

ст.24-33

   Українські народні балади “Ой летіла           стріла”, “Ой на горі вогонь горить”, “Козака несуть”
 Тематичні та стильові особливості, сюжет, герої українських балад. Класифікація балад.
ТЛ: балада.

Учень(учениця): Уміє розкривати зміст поняття «балада». Розрізняє види балад. Аналізує тексти за змістом і стильовими особливостями.

 

 

ст.36-40

Контрольна робота  №1 Усна народна творчість

ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА
Українська середньовічна література ХІ—ХV ст.
Розвиток писемності після хрещення Руси-України (988 р.)
Перекладна література
Біблія (фрагменти)
Легенди: про створення світу, про перших людей Адама і Єву, про потоп на землі, про Вавилонську вежу, про Мойсея. Десять заповідей. Притча про блудного сина.

 

Учень(учениця): Пригадує і переказує легенду про хрещення Руси-України.
Розуміє роль християнства (Біблії) в духовному житті українського народу.
Має уявлення про найдавніші книги Київської Русі.
Називає і має уявлення про біблійні книги в давній Україні, знає перекладачів Біблії українською мовою. Уміє розповісти про Старий і Новий Заповіти.

 

 

ст.46-60

Оригінальна література княжої Руси-України.
Літописи як історико-художні твори
“Повість минулих літ” — історична книга і збірка епічних творівКиєво-Печерський Патерик як пам’ятка житійної літератури, місце його укладання, головні герої. Зміст оповідання про Прохора чорноризця... .

Учень(учениця): Уміє розповісти основні відомості про “Повість минулих літ»Маєуявлення про Києво-Печерський патерик. Переказує  зміст оповiдання про ченця Прохора.

 

 

ст.64-71

Українська література ренесансу і бароко
Роль православних братств, Острозької та Києво-Могилянської академій у розвитку української культури, зокрема книгодрукування. Перші друковані книги в Україні Іван Вишенський — мислитель, богослов, полеміст.
ТЛ: Ренесанс, Бароко.

 

Історично-мемуарна проза
Загальні відомості про козацькі літописи.
“Історія русів” (фрагменти)

Учень(учениця): Називає  перші друковані книги в Україні. Має уявлення про епохи Ренесансу і Бароко. Розуміє місце постаті І. Вишенського в українській культурі цього часу.


Має уявлення про козацькі літописи, розуміє їхню роль у відтворенні історичного минулого України. Знає час створення “Історії русів”.

 

 

ст.74-84

 

 

 

 

  ст.85-93

Поезія
Іван Величковський. Фігурні (курйозні) вірші .

Семен Климовський. “Їхав козак за Дунай”
Зразок давньої любовної лірики.

ТЛ: фігурний (курйозний) вірш.

Учень(учениця): Розглядє і пояснює ідейно-художні особливості фігурних віршів                    І. Величковського. Виразно і вдумливо читає вірш          С. Климовського, коментувати його зміст і версифікаційні особливості.

 

 

ст.96-101

Драматургія
Час і місце побутування шкільної драми, її роль, виконавці. “Владимир” Ф. Прокоповича — зразок шкільної драми. Вертеп як вид лялькового театрального дійства
ТЛ: шкільна драма, вертеп.

    Учень(учениця): Має уявлення про шкільну драму, зокрема драму                           Ф. Прокоповича.

Уміє розповісти про авторів, виконавців і дiйових осіб вертепу, його композиційні особливості, зміст вертепного дійства.
 

 

 

ст.104-110

Григорій Сковорода. “Бджола та Шершень”, “Собака і Вовк”, “Всякому місту — звичай і права”, “De libertate”, Життя і творчість філософа, просвітителя, поета. Його ідеали. Біблійна основа творчості Г. Сковороди та його вчення про самопізнання і “сродний труд”.
ТЛ: афоризм.

Учень(учениця):
Знає і розповідає про життя   Г. Сковороди. Уміє проаналізувати зміст поезій Уміє сформулювати власне розуміння і актуальність для сьогоднішнього життя положень філософії Г. Сковороди.

 

 

 

ст.113-127

Конрольний твір№1

 

Контрольна робота №2  Давня література

 

 

НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА
Суспільно-історичні обставини наприкінці ХVІІІ ст. Розвиток фольклористики, етнографії. Основні художні напрями Бурлескна стильова течія. Найвидатніші

Іван Котляревський. “Енеїда” (скорочено), “Наталка Полтавка”
Творчість І. Котляревського — новий етап у розвитку національного самоусвідомлення. Драматург і театральний діяч.Історія створення “Енеїди”. Національний колорит, зображення життя всіх верств суспільства, алюзії на українську історію в ній. Соціально-побутова драма “Наталка Полтавка” — перший твір нової української драматургії.

ТЛ: травестія, пародія, бурлеск, алюзія.

Учень(учениця): Знає про суспільно-історичний контекст становлення нової української літератури. Назває найвизначніших письменників цього часу.
Знає про життя і творчість  І. Котляревського. Аналізує розділи “Енеїди”: початок мандрів Енея — І, 1—26; Еней у пеклі — ІІІ, 68—130; Еней на березі Тибру — V, 1—10; оплакування вбитих — VІ, 89—95. Визначає провідні проблеми і мотиви твору. Характеризує героїв поеми, образ Енея. Характеризує головну героїню “Наталки Полтавки”, інших персонажів п’єси.

 

ст.132-139

 

 

ст.140-155

 

 

Григорій Квітка-Основ’яненко. “Маруся” Батько української прози.. “Маруся” — перша україномовна повість нової української літератури, взірець сентименталізму. Головні персонажі твору — уособлення високих морально-етичних якостей простої людини.
ТЛ: поняття про сентименталізм, реалізм.

Учень(учениця): Знає основні віхи життя і творчості письменника. Розуміє причини написання перших творів російською мовою і необхідність його виступів на захист рідної мови. Має уявлення про художні засоби сентименталізму, християнські ідеали повісті “Маруся”. Уміє коментувати зміст.

 

 

ст.158-169

Контрольний твір №2

. Контрольна робота №3  І.Котляревський. Г.Квітка-Основ’ненко.

Література українського романтизму
Ідейно-художні особливості романтизму. Поети-романтики
П. Гулак-Артемовський, “Рибалка” ,    Є. Гребінка, “Українська мелодія”,        В. Забіла, “Соловей”,                                 М. Петренко, “Небо”
М. Шашкевич. “Веснівка”
Зачинатель нової української літератури на західних землях. Роль “Руської трійці” у національному духовному відродженні. ТЛ: поняття про романтизм, елегія, романс.

Учень(учениця): Уміє визначити головні мотиви поезій. Знає про                  М. Шашкевича, про “Руську трійцю”, про альманах “Русалка Дністрова”.
 

 

ст.170-183

Микола Гоголь. “Вечір проти Івана Купала”
Літературна діяльність М. Гоголя, її значення для української культури. Український фольклор — джерело творів митця української тематики.
Романтична умовність оповідання “Вечір проти Івана Купала”. Зв’язок з “нечистою силою” як метафора злодіяння.

Учень(учениця): Знає  біографію М. Гоголя,має уявлення про його основні твори. Уміє переказувати зміст оповідання.Розкривати моральні мотиви і його ідейний зміст.

 

ст.184-188

Тарас Шевченко
Геніальний поет, мислитель, пророк національного відродження в Україні.  Його винятково велике значення. Рання творчість. Перші поетичні твори баладного та елегійного жанрів. Вісь неперервності історичного часу (“До Основ’яненка”,  “На вічну пам’ять Котляревському”,  “Думка”  (“Нащо мені чорні брови...”).  Умовність у баладі, тривога за жіночу долю (“Причинна”, “Лілея”).
ТЛ: елегія, поглиблення поняття про лірику й ліро-епіку.

Учень(учениця): Знає біографію і основні віхи творчості поета. Розуміє його життєвий подвиг в умовах підневільного становища нації в першій половині ХІХ ст.
Уміє розрізняти лірику й ліро-епіку, визначає жанрову групу, до якої належить твір.

 

ст.190-196

“Гайдамаки”
Складність історичної долі українського народу, невідворотність його боротьби за визволення. Повсталий народ як герой поеми.

Учень(учениця): Розглядає і уміє прокоментувати окремі фрагменти з “Гайдамаків” (“Вступ”, “Конфедерати”, “Червоний бенкет”, “Бенкет у Лисянці”, “Епілог”, “Гонта в Умані”, “Передмова”).
Уміє визначати основні сюжетні лінії твору, кульмінаційні вершини. Характеризує героїв поеми (Ярема, Гонта).

 

   

 

ст.197-201

Національна проблематика у творчості Т. Шевченка періоду “Трьох літ”
“Кавказ”-  відгук на тогочасну загарбницьку імперську політику.. Узагальнена ідея поеми.

Учень(учениця): Уміє коментувати фрагменти поеми, визначає епізоди з ліричним, іронічним, інвективним забарвленнями. Уміє пояснювати узагальнену ідею твору.
 

 

ст.203-205

 «Як умру, то поховайте…» («Заповіт»), «Чигрине, Чигрине...»
Глибокі роздуми поета про минуле й майбутнє України. Пророчий заповіт нащадкам

Учень(учениця): Уміє коментувати поетичні тексти, визначає головну думку в них
 

 

ст.205

“Стоїть в селі Суботові...”
Художня оцінка діяльності Богдана Хмельницького.

Учень(учениця): Визначає в поетичному тексті образи і фрагменти додаткового символічного значення, самостійно розкриває їхній зміст.

 

ст.207-208

“Сон” (“У всякого своя доля...”)
Поема (“комедія”) “Сон” і сучасна поетові суспільно-політична дійсність. Сатиричний пафос поеми, його спрямування.
ТЛ: алегорія, гротеск, контраст, умовність.

Учень(учениця): Коментує зміст твору, визначає головні ідеї, контрастні картини в ньому.. Визначає фрагменти поеми, що справили найбільше враження, вміти пояснити свій вибір.
 

 

 

ст.209-211

“І мертвим, і живим, і ненарожденним...”
Продовження теми “земляків” у посланні. Викриття конформізму значної частини української еліти.

Учень(учениця):Розуміє культурні й політичні чинники, що спонукали поета до написання цього твору.

 

ст.211-212

Контрольна робота №4 Література українського романтизму. Т.Шевченко:рання творчість.

Тема жіночої долі у творчості Т.Шевченка(« Катерина», «Наймичка», «На панщині пшеницю жала», «Марія», «У нашім раї на землі…»). Тема матері й сина в поемі «Катерина». Різні типи втілення теми жіночої долі.

Учень(учениця): Розуміє становище жінки  в кріпатськійУкраїні часів Шевченка

 

  ст.214-218

“Садок вишневий коло хати...”, “Доля”, “Росли укупочці, зросли...”
Лірика Т. Шевченка періоду арешту й заслання і після повернення із заслання.
Ностальгія за ідилією родинного життя, висока філософія життя людини на землі (“Садок вишневий коло хати...).

ТЛ: поглиблення поняття про ліричного героя, жанр ліричної медитації.

Учень(учениця):  Уміє розповісти про обставини написання цих творів.
Назває зразки поетичної образності, визначити їхню роль у структурі творів.

 

 

ст.220-222

Тарас Шевченко і Біблія. “Ісаія. Глава 35”
Духовна присутність Біблії в усій творчості поета. Цикл “Давидові псалми”.
Ставлення Шевченка до Біблії .

ТЛ: псалом, гімн.

Учень(учениця): Уміє обґрунтувати розуміння Шевченком ідеї Бога.Зуміє зiставити переспів Шевченка і оригінальні біблійні тексти псалмів, визначити домінанти поетового почуття.
 

 

ст.223-227

Підсумковий урок: Світова велич українського поета
Огляд вивченої поетичної спадщини Т. Шевченка і його малярського доробку, прози, драматургії, міркувань із “Щоденника”. Вшанування пам’яті поета.

Учень(учениця): Розуміє той великий духовний імпульс, який подала діяльність Шевченка у боротьбі за політичну незалежність і культурне збагачення України.

 

ст.228-234

Контрольний твір №3

Контрольна робота  №5 Т.Шевченко

Пантелеймон Куліш. “Чорна рада”
П. Куліш — письменник, перший український професійний літературний критик, перекладач. Вплив на П. Куліша ідей європейського просвітництва: “Українець у Європі, європеєць в Україні”. Романтичний світогляд
“Чорна рада” — перший україномовний історичний роман. Версії тлумачення його назви. Історична основа сюжету. Показ протистояння сил державотворення і руїнництва.

Учень(учениця): Знає основні віхи життєвого і творчого шляху письменника.
Уміє розрізняти жанри: роман, історичний роман, роман-хроніка. УміЄ розрізняти історичну і художню правди у романі. Визначає основний конфлікт твору.

 

 

ст.235-248

Марко Вовчок. «Інститутка»
Життя і творчість. Марко Вовчок як перекладач. «Народні оповідання»; продовження теми народного життя в повісті «Інститутка». ТЛ: реалізм.

Учень(учениця):Уміє прокоментувати зміст твору,  визначає  його жанр твору, пояснює особливості сюжету;  має увлення про становище простої людини в історичну добу кріпацтва, розуміє повсякчасне прагнення особи до вільного, щасливого життя.

 

ст.249-246

З ЛІТЕРАТУРИ ХХ ст. 

Література ХХ ст. – мистецтво оновлених традицій                           

Учень(учениця): пригадує твори письменників ХХст.

ст.260-265

Іван Багряний»Тигролови»(скорочено) . Українська еміграційна література ХХст.І.Багряний – один із найталановитіших письменників-емігратів. «Тигролови»- авантюрно-пригодницький роман.

Учень(учениця): єнає про письменника.Уміє аналізувати образ головного героя.

 

ст.273-279

Візуальна (зорова) поезія сьогодні. «Фенікс-птах із земель руських» М. Мірошниченка,» Стогін» В.Женченка,»Дзвін гетьманаІвана Мазепи» М.Сарми-Соколовського.

Учень(учениця): уміє пояснити власне розуміння змісту взірців зорової поезії.

  

 ст.282-288

Василь Герасим’юк «Чоловічий танець», «Перший сніг», «Жива втрата».Сповідь душі у віршах сучасного поета.

Учень(учениця): уміє охарактеризувати ідейно-образний зміст.

 

ст.289-295

Іван Липа «Мати», «У невідому путь». Його життєва біографія. Притчі «для тих,хто керує власним життям».             

Учень(учениця): знає про письменника-патріота .Уміє прокоментувати зміст притч.

ст.267-272

Контрольний твір №4

Контрольна робота №6 П.Куліш, М.Вовчок,Література ХХ століття

ЛІТЕРАТУРА РІДНОГО КРАЮ
Ознайомлення з найцікавішими, зрозумілими для учнів цього віку творами митців рідного краю.

Учень(учениця):  Запам’ятовує  імена і твори найталановитіших митців, що народилися в рідному краї, уміє характеризувати і самостійно оцінювати їхні твори.
 

 

УРОК-ПІДСУМОК
Проведення бесіди або диспуту про твори, що вивчалися упродовж року й найбільше запам’яталися.

Учень(учениця): уміє робити загальні висновки про письменників, їхні твори, особливості поетики тощо.
 

 

 

 

Погода
Форма входу