Четвер, 22.08.2019, 15:36:31Вітаю Вас Гость | RSS
Вечірня (змінна) школа № 20 Солом'янського району м. Києва
Меню сайту
Питаннячко
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 214

Українська мова


Література. С.О.Караман, О.В.Караман, М.Я.Плющ, В.І.Тихоша. Українська мова. Підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою. Академічний рівень, профільний рівень К.: «Основа» 2011.

 

 

Зміст навчання

 

Основні вимоги до рівня знань, умінь і навичок учнів

 

Література

ВСТУП

Мовна стійкість як ключова риса національномовної особистості.

 

Учень (учениця):

Усвідомлює мовну стійкість як ключову рису національномовної особистості.

 

 

Узагальнення і систематизація найважливіших відомостей із синтаксису,пунктуації і стилістики

 

Словосполучення і речення.

 

 

 

Просте речення.

Просте ускладнене речення.

 

 

 

 

 

Учень (учениця):

 

визначає словосполучення і речення з погляду їх структури і комунікативного призначення.

 

знаходить у тексті просте речення й  розрізняє його види;

визначає його істотні ознаки;

правильно ставить  розділові знаки в простому  реченні й обґрунтовує їх.

 

 

 

 

 

 

 

ст. 136-146;

ст. 151-161

 

 

ст. 163-169;

ст. 216-228

Односкладні речення.

Учень (учениця):

знаходить у тексті односкладні речення й  розрізняє його види;

правильно ставить  розділові знаки в односкладних реченнях й обґрунтовує їх.

 

 

 

ст.200-208

Культура мови і стилістика.

Норми сучасної української літературної мови і дотримання їх у мовленнєвій практиці.

 

Учень (учениця):

дотримується вимог культури мови і стилістики;

володіє  норма сучасної української літературної мови.

 

ст.40-60

Контрольна робота № 1 Просте речення.

Складне речення. Типи складних речень за способом зв’язку частин їх.

 

Учень (учениця):

розрізняє структурні відмінності простих і складних речень, складних речень із сурядним і підрядним зв’язком;

визначає види складних речень    (сполучникові й безсполучникові). засоби зв'язку між частинами речення у складному, межі частин  у складному реченні, кількість граматичних основ у ньому.

 

ст.239-246

 

Докладний переказ тексту публіцистичного стилю із творчим завданням.

Сурядний і підрядний зв'язок між частинами складного речення.

Учень (учениця):

визначає засоби зв'язку між частинами речення у складному, межі частин  у складному реченні, кількість граматичних основ у ньому.

ст.239-246

 

Виступ під час дискусії (підготовлений і непідготовлений) на суспільну або морально-етичну теми.Контрольне читання мовчки.

Учень (учениця):

уміє складати виступи на суспільну або морально-етичну теми;

сприймає писемне мовлення за допомогою зору.

 

ст. 324-326

Контрольний твір -роздум на морально - етичну тему в публіцистичному стилі.

Основні види складнопідрядних речень.

Складнопідрядне речення з кількома підрядними частинами,розділові знаки в них.

 

 

 

Учень (учениця):

знаходить у тексті  складнопідрядне речення з однією й кількома підрядними частинами;

визначає  головну й підрядну частини, види складнопідрядних речень.

 

 

ст.247-248

Стаття до журналу або шкільного веб-сайту впубліцистичному стилі.

 

Учень (учениця):

уміє створювати тексти різних стилів.

 

 

Контрольний диктант.

 

Контрольна робота №2 Складне речення.

 

Безсполучникове складне речення й розділові знаки в ньому.

Учень (учениця):

знаходить у тексті  безсполучникове складне речення;

правильно ставить  розділові знаки в безсполучниковому складному  реченні й обґрунтовує їх.

 

ст.254

Складне речення з різними видами сполучникового й безсполучникового зв’язку.

 

 

 

Учень (учениця):

знаходить у тексті складне речення з різними видами зв'язку;

визначає його основні ознаки й будову;

правильно розставляє в них розділові знаки й обґрунтовує їх.

 

 

 

 

 

 

Ділові папери. Резюме.

Учень (учениця):

уміє створювати резюме .

 

Синтаксична синонімія як джерело багатства й вирозності мови.

Учень (учениця):

аналізує і оцінює виражальні можливості складних речень та інших синонімічних конструкцій.

 

Особливості вживання в мовленні простих і складних речень.

Учень (учениця):

використовує  прості й складні речення при спілкуванні.

 

Доповідь на науково-популярну або морально-етичну тему.

Учень (учениця):

створює доповіді ;

дотримується вимог стилістики,граматики та синтаксису.

 

Контрольна робота №3. Безсполучникове складне речення.

Розділові знаки в реченнях із прямою мовою і в діалозі.

Учень (учениця):

правильно ставить  розділові знаки при прямій мові, цитаті, діалозі й обґрунтовує їх;

 

ст. 262-270

Способи цитування.

Контрольне аудіювання.

Учень (учениця):

використовує цитати у власному усному й писемному мовленні;

сприймає усне мовлення за допомогою слуху.

 

ст. 268-269

Основні ознаки тесту: зв’язність, комунікативність, членованість, інформативність.

Учень (учениця):

оперує основними поняттями лінгвістики тесту.

 

ст. 275-280

Зміст і будова тексту.

Учень (учениця):

визначає в тексті складне синтаксичне ціле;

визначає способи зв’язку речень у тексті.

 

ст. 275-280

Тексти різних стилів,типів,жанрів мовлення.

Учень (учениця):

аналізує тексти різних стилів,типів і жанрів.

ст. 275-280

Докладний переказ тексту публіцистичного стилю із творчим завданням.

Основні види роботи з текстом (редагуванням, скорочення, доповнення).

 

Учень (учениця):

переробляє тексти відповідно до визначеної теми.

 

Стилістичні особливості синтаксису.

Учень (учениця):

здійснює синтаксичний і пунктуаційний аналіз речень з метою обґрунтування постановки розділових знаків.

 

ст. 281-288

Контрольний диктант.

Контрольна робота № 4. Пряма мова. Діалог. Цитати. Текст.

       

 

 

Погода
Форма входу