Четвер, 22.08.2019, 15:46:26Вітаю Вас Гость | RSS
Вечірня (змінна) школа № 20 Солом'янського району м. Києва
Меню сайту
Питаннячко
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 214

Українська мова


   

Підручник: С.О.Караман,О.В.Караман,М.Я.Плющ,В.І.Тихоша.Українська мова.Підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою.Академічний рівень,профільний рівень К.: «Основа» 2011.  

               Зміст навчання

Основні вимоги до рівня знань,               умінь і навичок учнів

Література

                      Вступ

Українська мова і світовий інформаційний простір

 

 

Текст і дискурс

Текст як результат мовленнєвої діяльності. Гіпертекст як нелінійний, структурований текст в Інтернеті. Норми мовленнєвої поведінки в мережі Інтернет.

 

Учень (учениця):

визначає місце й роль української мови в світовому інформаційному просторі.

 

Учень (учениця):

узагальнює відомості про текст, виділяє особливості гіпертексту, сферу його використання; дотримується норм мовленнєвої поведінки в Інтернеті.

 

 

 

 

Ділові папери

Автобіографія

Учень (учениця):

створює власну автобіографію.

 

ст.408-409

 

Ділові папери

Заява (вмотивована)

Учень (учениця):

уміє написати вмотивовану заяву.

 

ст.410-411

 

Основи риторики

Риторика як наука й мистецтво. Огляд розвитку риторики від античності до сьогодення у світі й Україні. Роль риторики у професійній діяльності.

 

Учень (учениця):

знає відомості про риторику як науку й мистецтво, усвідомлює роль риторики в самореалізації особистості;

знає основні відомості про зародження, розвиток риторики, роль риторики в житті суспільства й окремої людини.

 

 

 

ст.290

Контрольна робота № 1  Риторика.

 

 

Риторика і мовленнєва поведінка людини.

 

Складники мовленнєвої ситуації: учасники (промовець, аудиторія), умови, мета, мотиви спілкування.

Риторичні вимоги до мовця. Імідж оратора. Професійних імідж.

 

Учень (учениця):

розуміє залежність мовленнєвої поведінки людини;

 

аналізує мовленнєву ситуацію, умови спілкування, поведінку учасників спілкування.

 

 

 

ст.291-292

 

Відгук на виставу

 

Учень (учениця):

 відтворює навики написання відгуків.

ст.139-141

 

Риторична техніка: якості голосу, артикуляція, дихання.

Учень (учениця):

володіє голосом, правильною артикуляцією.

 

ст.320

 

Ділові папери

Резюме

 

Учень (учениця):

уміє створювати резюме

 

 

Вербальні й невербальні засоби активізації уваги слухачів. Роль мовних засобів, жестів, міміки в реалізації мети висловлювання. Використання промовцем простору під час виступу.

Учень (учениця):

володіє  невербальними засобами з метою реалізації мети спілкування й активізації уваги слухачів, правильно вибирає місце для виступу, відстань до слухачів.

 

 

Діалогічне мовлення. Конференція

Прес-конференція

Учень (учениця):

володіє навиками підготовки до виступу.

 

Контрольний твір №1

 

Текст як носій інформації.

 

Контрольне читання мовчки

 

 

Учень (учениця):

виділяє з текстів інформацію різного виду,

розуміє її призначення;

сприймає писемне мовлення за допомогою зору;

удосконалює навички різних способів читання;

виділяє ключові фрази і слова;

визначає актуальну інформацію в прочитаному, засвоювати її.

 

 

 

 

Діалогічне мовлення. Виступ публіцистичного характеру з використанням риторичних фігур.

 

Учень (учениця):

формує навички риторичної майстерності, ефективної полеміки.

 

Контрольний переказ з творчим завданням

 

Контрольний диктант

Контрольна робота №2  Риторичне мовлення

 

Поняття про сучасний риторичний текст.

Види і жанри промов.

Підготовка промови: систематична підготовка і підготовка до конкретного виступу.

Учень (учениця):

аналізує сучасний риторичний текст в різних видах і жанрах;

здійснює систематичну підготовку до висловлювань та підготовку до конкретного виступу; правильно обирає тему, визначає цільову настанову, добирає мовний матеріал, розташовує його в певній послідовності.

 

ст.294

 

ст.291-292

 

Ділові папери

Характеристика

 

Контрольне аудіювання

 

Учень (учениця):

уміє правильно і достовірно скласти характеристику;

 

сприймає усне мовлення за допомогою слуху.

 

 

 

План розгорнутого виступу на суспільно політичну тему

Учень (учениця):

уміє чітко й локанічно складати план розгорнутого виступу на суспіль-полятичну тему.

 

 

Композиція промови.

 

 

 

Учень (учениця):

проголошує промову, слідкує за реакцією слухачів, коригує виступ у разі потреби;

сприймає усне мовлення за допомогою слуху.

 

ст.294-295

 

Редагування тексту на професійну тематику

Редагування тексту на професійну тематику

Учень (учениця):

 

аналізує  та редагує текст на професійну тематику.

 

Контрольна робата №3  Риторичний текст

 

Риторичні фігури: риторичне запитання, риторичне звернення, риторичний оклик.

 

Учень (учениця):

використовує риторичні фігури з метою увиразнення мовлення та досягнення комунікативної мети.

 

 

 

Тези, конспект публічного виступу

 

Учень (учениця):

складає тези і конспект.

ст.129

Контрольний переказ з творчим зввданням

 

Доповідь для виробничої наради

 

 

Учень (учениця):

складає доповідь для виробничої наради

 

 

Риторичні фігури: риторичне порівняння, метафора, парадокс

Учень (учениця):

використовує риторичні фігури з метою увиразнення мовлення та досягнення комунікативної мети.

 

ст.342-343

 

Реферат тексту на професійну тематику

 

 

 

Риторичні фігури: іронія, персоніфікація

 

Учень (учениця):

уміє реферат тексту на професійну тематику.

 

Учень (учениця):

використовує риторичні фігури з метою увиразнення мовлення та досягнення комунікативної мети.

 

 

Дискусія на виробничу тему

 

Учень (учениця):

уміє дискутувати на виробничу тематику.

ст.324-326;381

Контрольний твір № 2

 

Риторичні фігури: каламбур, тавтологія.

 

 

Учень (учениця):

використовує риторичні фігури з метою увиразнення мовлення та досягнення комунікативної мети.

 

 

Орфографічно-пунктуаційний практикум

 

Удосконалення правописної грамотності: правильне використання в писемному мовленні під час відтворення і створення висловлювань відомих орфограм і пунктограм.

 

Учень (учениця):

здійснює самоаналіз написаного, редагує, удосконалює писемне мовлення щодо стилю, граматичного оформлення і правопису.

 

 

Полеміка у професійному спілкуванні.

Етика полемічної майстерності.

 

Учень (учениця):

веде полеміку, використовуючи полемічні прийоми, дотримуючись етики спілкування.

 

 

ст.383-384

 

 

 

Контрольний диктант

Контрольна робота №4  Риторичні фігури

         

 

 

 

 

Погода
Форма входу