Четвер, 22.08.2019, 15:20:10Вітаю Вас Гость | RSS
Вечірня (змінна) школа № 20 Солом'янського району м. Києва
Меню сайту
Питаннячко
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 214

Всесвітня історія


  

Підручник:

Щупак І.Я. Всесвітня історія. Новітній період (1939-2011 рр.) Підручник для 11-го класу. Запоріжжя: Прем’єр, 2011

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Література

Тема № 1.

Країни Західної Європи (1945 – поч. ХХІ ст.) Наслідки Другої світової війни для провідних країн Західної Європи. План Маршалла. Початок європейської економічної інтеграції.

Німеччина. Створення ФРН і НДР. Німецьке “економічне диво”. Об’єднання  Німеччини. Українсько-німецькі відносини.

Велика Британія. Внутрішня і зовнішня політика лейбористських та консервативних урядів  у 40 – 70-х рр. ХХ ст. Трансформація Британської колоніальної імперії. Тетчеризм.. “Третій шлях” Т. Блера. Сучасне становище у країні.

Франція. Соціально-економічний  та політичний розвиток  Четвертої Республіки. Становлення П’ятої Республіки.  Травневі події 1968 р.  Ш. де Голль. Франція наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст.. Взаємини Франції з Україною.

Італія. Проголошення республіки. Італійське “економічне диво”. Державна програма боротьби з мафією. Соціально-економічний і політичний розвиток країни наприкінці ХХ- на поч. ХХІ ст.

Інтеграційні процеси в Європі наприкінці ХХ- на поч ХХІ ст.  – здобутки та проблеми.

Учень/учениця:

Показує на карті території провідних європейських держав, зони окупації Німеччини.

Визначає сутність німецького та італійського “економічного дива”, основні складові тетчеризму, «третього шляху» Т. Блера.

Пояснює передумови,  та наслідки об’єднання Німеччини,   причини трансформації Британської колоніальної імперії , причини встановлення П’ятої Республіки

Аналізує внутрішню та зовнішню політику провідних країн Західної Європи наприкінці ХХ – поч. ХХІ ст. Інтеграційні процеси в Європі та участі в них України.

Характеризує діяльності провідних західноєвропейських політиків: Ш. де Голля,  Ж. Ширака, М. Тетчер, Т. Блера, Г.Колля,  С.Берлусконі .

Тлумачить та  застосовує  поняття і терміни:

демілітаризація, план Маршалла, економічне диво, соціальне ринкове господарство, тетчеризм, “третій шлях”, неолібералізм, мафія, радикалізм, ЄС, Маастрихтський договір, монетаризм.

§ 11-15, стор. 97-134

Контрольна робота № 1

Тема № 2.

СРСР. Нові незалежні держави

 

 

Наслідки Другої світової війни. Відбудова економіки.  Завершення епохи Сталіна.

Загострення політичної боротьби після смерті Сталіна. “Хрущовська відлига”.

Роки “брежнєвського застою”. (1964 – 1985 рр.). Суспільно-політичне життя країни. Дисидентський рух.

Від “перебудови” до розпаду СРСР (1985 – 1991 рр.)  Лібералізація суспільного та політичного життя. Антидержавний путч 1991 р. Розпад СРСР. Росія у кінці ХХ – на початку ХХІ ст..

Нові незалежні держави Балтії, Закавказзя та Середньої Азії, Білорусь, Молдова. Особливості шляхів історичного розвитку.

 

Учень/учениця:

Показує  на карті кордони нових незалежних держав, що виникли після розпаду СРСР.

Характеризує   наслідки Другої світової війни., політичне, соціально-економічне , повсякденне та культурне життя в СРСР на різних етапах історичного розвитку:  від завершення епохи     Й. Сталіна до “перебудови” М. Горбачова.

Висловлює  оцінку діяльності радянських лідерів різних епох.

Визначає причини  розпаду СРСР.

Аналізує  внутрішньополітичну ситуацію та зовнішньополітичні пріоритети нових незалежних держав, сучасні напрями їх політичного та економічного співробітництва .

Складає   політичні портрети М.Хрущова, Л.Брежнєва, М. Горбачова, Б. Єльцина  та  ін.

тлумачить та  застосовує, поняття і терміни:

“відлига”,  волюнтаризм, «застій», перебудова, гласність, путч,  Біловезька угода, СНД, дума.

§ 16-18 стор. 135-165

Контрольна робота № 2

Тема № 3.

Країни Центральної та Східної Європи. (1945 – поч. ХХІ ст.)

 

Становлення прорадянських режимів у Польщі, Угорщині, Болгарії, Румунії, Чехословаччині, Югославії. Утворення системи світового соціалізму. Кризові явища 60 – 70-х рр. ХХ ст.

Демократичні  революції , особливості їх здійснення. Політичні, економічні та соціальні трансформації посткомуністичного суспільства. Роль країн Центральної та Східної Європи в сучасних міжнародних відносинах.

 

Учень/учениця:

Описує  процес становлення прорадянських режимів у країнах регіону.

Показує  на карті території країн соціалістичного табору, зміни на політичній карті Європи внаслідок революційних подій кінця 80-х – поч.. 90-х рр ХХ ст..,.

Аналізує кризові явища в політичному, соціальному та економічному житті країн Центральної та Східної Європи у  60 – 70-х рр. ХХ ст.

Пояснює  причини демократичних  революцій , методи їх здійснення.

Характеризує  особливості внутрішньополітичного розвитку країн регіону напр. ХХ ст. – поч. ХХІ ст.

Визначає  роль країн регіону в сучасних інтеграційних процесах світу.

Дає оцінку діяльності політичних лідерів: Леха Валенси, В.Гавела, Н. Чаушеску, Я.Кадара, Т.Житкова, Йосипа Броз Тіто.

Тлумачить та  застосовує, поняття і терміни:

соціалістичний табір, РЕВ, Варшавський договір, Берлінський мур, самоврядування, “оксамитова революція”, Солідарність, “шокова терапія”, реприватизація.

§ 19-21 стор. 166-191

Контрольна робота № 3

Тема № 4.

Розвиток провідних країни Азії,  Африки та Латинської Америки в др. пол. ХХ - на поч. ХХІ ст.

Розпад світової колоніальної системи. Етапи деколонізації. Шляхи розвитку незалежних держав. Нові індустріальні країни.

Японія. Повоєнне реформування країни. Японське “економічне диво”. Внутрішня та зовнішня політика Японії наприкінці ХХ - на поч. ХХІ ст.

Китай. Проголошення КНР. Соціально-економічні експерименти китайських комуністів. Культ особи Мао Цзедуна. Реформування економіки Китаю наприкінці ХХ  на поч. ХХІ ст.

Індія. Перемога народів Індії в боротьбі за незалежність. Курс Дж. Неру та І. Ганді  у внутрішній та зовнішній політиці. Розвиток Індії наприкінці ХХ - на початку ХХІ ст.

Країни Африки та Близького Сходу.. Здобуття незалежності народами континенту. Крах апартеїду на Півдні Африки. Утворення держави Ізраїль.

Близькосхідна проблема та шляхи її врегулювання.

Латинська Америка. Особливості соціально-економічного та політичного розвитку країн регіону в повоєнний час. Варіанти революційного процесу: Кубинська революція, революція в Чилі.

Встановлення конституційного ладу в ряді країн регіону. Українці в країнах регіону.

Учень/учениця:

Показує на карті  нові незалежні держави у  Азії та Африці.

Характеризує етапи деколонізації, процес здобуття незалежності народами Азії та Африки; повоєнне реформування Японії; соціально-економічні експерименти китайських комуністів, курс Дж. Неру та І. Ганді  у внутрішній та зовнішній політиці; особливості соціально-економічного та політичного розвитку країн Латинської Америки в повоєнний час.

Пояснює суть японського “економічного дива”; культу особи  Мао Цзедуна; причини виникнення близькосхідної проблеми та шляхи її врегулювання;

Аналізує  шляхи розвитку незалежних держав азійського та африканського  регіонів; процес реформування економіки Китаю наприкінці ХХ  на поч. ХХІ ст.;  розвиток Індії наприкінці ХХ - на початку ХХІ ст.; процес утворення держави Ізраїль; варіанти революційного процесу в Латинській Америці; становище українців в країнах регіону.

Дає оцінку діяльності політичних лідерів : Мао Цзедуна, Ден Сяопіна; Дж. Неру та І. Ганді; Н.Мандели; Бен Гуріона;   А. Самоси, Ф. Кастро, А. Піночета.

Тлумачить та застосовує  поняття і терміни: японське економічне диво, «великий стрибок», «культурна революція». рух неприєднання,  деколонізація, модернізація, апартеїд, шлях «соціалістичної орієнтації»,,   хунта, рух неприєднання, фундаменталізм, організація визволення Палестини.

 

§ 23-27 стор. 196-228

Контрольна робота № 4

Тема № 5.

Міжнародні відносини у другій пол. ХХ ст– на поч.. ХХІ ст. Учень/учениця:

Показує на карті місця міжнародних військових конфліктів, які відбувалися у 40-80-х рр. ХХ ст.

Аналізує причини виникнення, хід та наслідки “холодної війни”.

Характеризує рух за мир та безпеку, спроби обмежити гонку озброєнь, внесок України в поліпшення загальної атмосфери безпеки

Пояснює суть нового політичного мислення, причини переходу від конфронтації до співробітництва.

Тлумачить та  застосовує поняття та терміни:

холодна війна,  Берлінська криза, Карибська криза, розрядка, нове політичне мислення, Гельсінська угода .

Учень/учениця:

Показує на карті місця міжнародних військових конфліктів, які відбувалися у 40-80-х рр. ХХ ст.

Аналізує причини виникнення, хід та наслідки “холодної війни”.

Характеризує рух за мир та безпеку, спроби обмежити гонку озброєнь, внесок України в поліпшення загальної атмосфери безпеки

Пояснює суть нового політичного мислення, причини переходу від конфронтації до співробітництва.

Тлумачить та  застосовує поняття та терміни:

холодна війна,  Берлінська криза, Карибська криза, розрядка, нове політичне мислення, Гельсінська угода .

§ 28-29 стор. 229-239

Контрольна робота № 5

Тема № 6. Розвиток культури (1945 – поч. ХХІ ст.)

Основні напрямки НТР в др. пол. ХХ ст. та їх вплив на життя пересічного громадянина. Наукові відкриття, поява нових галузей науки, високих технологій, інтеграція науки і виробництва.

Зміни в соціальній структурі суспільства, якості життя людей провідних країн світу та країн, що розвиваються.  Становлення постіндустріального (інформаційного ) суспільства.

Основні тенденції і течії  розвитку літератури, образотворчого мистецтва, архітектури, музики, театру, кіно й спорту .

 

Учень/учениця:

Характеризує основні напрямки НТР в др. пол. ХХ ст. та їх вплив на життя пересічного громадянина.

Описує  наукові відкриття, нові галузі науки, високі технології, інтеграцію науки і виробництва.

Аналізує  зміни в соціальній структурі суспільства, якості життя людей провідних країн світу та країн, що розвиваються.

Пояснює  причини становлення постіндустріального (інформаційного ) суспільства.

Характеризує основні тенденції і течії  світової літератури, образотворчого мистецтва, архітектури, музики, театру, кіно й спорту.

Тлумачить та  застосовує поняття та терміни:  НТР, постіндустріальне суспільство, інформаційне суспільство,  соціалістичний реалізм, неореалізм, “поп-арт”, функціоналізм.

§ 30-33 стор. 240-264

Контрольна робота № 6

 

Погода
Форма входу