Четвер, 22.08.2019, 15:50:37Вітаю Вас Гость | RSS
Вечірня (змінна) школа № 20 Солом'янського району м. Києва
Меню сайту
Питаннячко
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 214

Всесвітня історія


Підручник: Полянський П.Б. Всесвітня історія. 1914-1939: Підручник для 10-го класу. –Київ: Генеза, 2002.

Щупак І.Я. Всесвітня історія. Новітній період (1939-2011 рр.) Підручник для 11-го класу. Запоріжжя: Прем’єр, 2011.

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Література

 

ВСТУП. Основні цінності та здобутки індустріальної цивілізації .Періодизація світового розвитку. Людство у 1900- 1939 рр. ХХ ст. Демографічний портрет. Завершення формування націй. Процес урбанізації в провідних країнах світу. США, Велика Британія та Франція на початку ХХ ст.  Німеччина, Австро-Угорщина та Росія на початку ХХ ст. Країни Азії на початку ХХ ст. Латинська Америка на початку ХХ ст. Прискорення економічного, технічного, інтелектуального прогресу. Впровадження технічних новинок в повсякденне життя. Активізація суспільних та політичних рухів.

Національні рухи. Передумови Другої світової війни

 

Учень/учениця:

Характеризує основні цінності та здобутки індустріальної цивілізації

Описує зміни в повсякденному житті населення провідних країн світу

Складає  демографічний портрет людства.

Аналізує процес урбанізації в провідних країнах світу, технічний та інтелектуальний прогрес, впровадження технічних новинок в повсякденне життя.

Характеризує    панівні політичні та суспільні рухи.

Співвідносить  національно-визвольні рухи в різних країнах світу.

Визначає  передумови розгортання Другої світової війни.

Тлумачить  та застосовує  поняття і терміни:  технічний прогрес, урбанізація, державне регулювання економіки, соціал-демократичний рух, профспілковий рух, пацифізм, фемінізм.

Вступ, стор. 5-8

Контрольна робота № 1

Тема № 1. Передумови виникнення Першої світової війни. Війна та її наслідки. Створення Троїстого блоку та Антанти. Міжнародні кризи та конфлікти на початку ХХ ст.  Гонка озброєнь, посилення  мілітаризму. Причини, привід та початок Першої світової війни. Стратегічні плани противників. Основні театри військових дій. Військові кампанії та основні битви 1914 – 1918 рр. Вступ у війну США. Вихід Росії з війни. Завершення війни. Поразка Німеччини та її союзників.

Підсумки війни. Переосмислення системи загальнолюдських цінностей .Зміна статусу жінки в ході війни.

 

Учень/учениця:

Називає країни-учасниці військово-політичних блоків – Троїстого блоку та Антанти

Характеризує міжнародні кризи та конфлікти на початку ХХ ст.

Пояснює сутність процесу гонки озброєнь, посилення  мілітаризму, зміну статусу жінки в суспільстві в період війни, причини вступу у війну США, виходу Росії з війни.

Визначає стратегічні плани противників.

Показує  на карті   основні театри військових дій та основні битви 1914 – 1918 рр.

Дає характеристику визначним  військовим діячам того періоду ( П. фон Гінденбургу, Ф. Фошу, О. Брусилову,) Узагальнює основні політичні, економічні та світоглядні  наслідки Першої світової війни .

Тлумачить, співвідносить  та застосовує  поняття і терміни: гонка озброєнь, мілітаризм, анексія, репарація, контрибуція.

§ 1-3, стор. 9-34

Контрольна робота № 2

 

Тема 2. Повоєнне облаштування світу. Версальсько-Вашингтонна система договорів. Паризька мирна конференція . “14 пунктів” В Вільсона. Версальський договір. Створення Ліги Націй. Мирні договори із союзниками Німеччини. Розпад багатонаціональних імперій і утворення нових незалежних держав в Європі.

Вашингтонська конференція.  Завершення формування Версальсько-Вашингтонської системи, її переваги та недоліки.

Перегляд повоєнних договорів у 20-х рр.. ХХ ст. (Плани Дауеса та Юнга). Значення пакту Бріана-Келога як першої спроби створення  системи колективної безпеки.

 

 

Учень/учениця:

Використовує  історичну карту для пояснення умов Версальського договору з Німеччиною та мирних договорів із її союзниками .

Показує на карті кордони нових незалежних держав Європи.

Аналізує  підсумки роботи Паризької та Вашингтонської конференцій.

Характеризує плани Дауеса та Юнга,  переваги та недоліки  Версальсько-Вашингтонської системи.

Дає оцінку пакту Бріана – Келога.

Тлумачить  та застосовує поняття і терміни:

. “14 пунктів” В Вільсона, Ліга Націй, Версальсько-Вашингтонська система, пакт.

§ 4-6, стор. 35-54

Контрольна робота № 3

Тема 3. Західні демократії. Зміна статусу провідних країн світу після Першої світової війни. Період економічної стабільності.

Причини, прояви та наслідки світової економічної кризи 1929 – 1933 рр. (Великої депресії)  Пошуки шляхів подолання кризових явищ в економіці й суспільному житті. . Початки державного регулювання соціально-економічних процесів.

Доба “проспериті” (процвітання) у США. Прояви Великої депресії. Економічні та соціальні засади „Нового курсу” Ф.Д. Рузвельта та його основні підсумки.

Внутрішня та зовнішня політика правлячих кіл Великої Британії у 20-х рр. Велика Британія у роки кризи. Спроби реформування Британської імперії.

Політичний та соціально-економічний розвиток Франції у 20-х рр. Франція та Іспанія в період кризи. Утворення, прихід до влади та політика урядів Народних фронтів у Франції та Іспанії - їх досягнення, прорахунки та причини розпаду.

 

Учень/учениця:

Характеризує зміну статусу провідних країн світу після Першої світової війни; причини, прояви та наслідки світової економічної кризи 1929 – 1933 рр

Описує наслідки Першої світової війни для Великої Британії та Франції, добу “проспериті” у США,   процес становлення Веймарської республіки в Німеччині.

Аналізує шляхи подолання проявів світової економічної кризи у  США (“Новий курс Ф.Д. Рузвельта”); Великій Британії;  Франції та Іспанії (утворення урядів Народних фронтів); Німеччині  та Італії у 30-х рр. ХХ ст.

 

§ 7-10, стор. 55-80

Контрольна робота № 4

Тема 4. Тоталітарні й диктаторські режими. Тоталітаризм. Російська революція 1917 р. Прихід до влади більшовиків. Громадянська війна. Створення СРСР. СРСР у 1920-1930 рр.

Визначає можливі варіанти державного регулювання соціально-економічних процесів, ідейні засади й соціальну базу італійського фашизму та німецького нацизму.

 

Пояснює причини встановлення та суть  фашистського режиму в Італії та нацистської диктатури в Німеччині. Дає   оцінку  діяльності керівників провідних країн світу 30-х рр. ХХ ст., їх ролі в політичному , економічному розвитку власної держави.

Тлумачить  та застосовує  поняття і терміни.

 

§ 11-19, стор. 81-159

Контрольна робота № 5

Тема № 5.

Країни Центральної та Східної Європи в умовах20-х рр. - 1930-х рр.

Особливості соціально-економічного  розвитку країн Центральної та Східної Європи (Польща, Чехо-Словаччина, Угорщина, Румунія, Болгарія, Югославія.

Характерні риси демократичних та авторитарних режимів в країнах регіону. Роль провідних державних та політичних діячів в історії цих країн.

 

Учень/учениця:

Використовуючи історичну карту, аналізує

соціально-економічний та політичний розвиток Польщі, Чехо-Словаччини, Угорщини, Королівства сербів, хорватів і словенців (Югославії), Румунії, Болгарії.

Виокремлює основні риси демократичних та авторитарних режимів, встановлених в країнах  Центральної та Східної Європи.

Характеризує роль керівників країн регіону Т. Масарика, Ю. Пілсудського, М. Горті,  Е. Бенеша    в здійсненні державотворчих процесів.

Тлумачить та   застосовує  поняття і терміни: Угорська радянська республіка, режим “санації” (оздоровлення), авторитаризм, сепаратистський рух, федерація,  конфедерація.

§ 20-25, стор. 160-193

Контрольна робота № 6

 

 

 

Погода
Форма входу