Четвер, 22.08.2019, 15:34:44Вітаю Вас Гость | RSS
Вечірня (змінна) школа № 20 Солом'янського району м. Києва
Меню сайту
Питаннячко
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 214

Зарубіжна література


   

Підручник:

  1. Ю.І. Ковбасенко «Світова література», 11 клас, К. «Грамота», 2011р.
  2. О.С. Чирков «Зарубіжна література», 11 клас, Київ, «Вежа», 2000
  3. Є. Волощук «Зарубіжна література», 11 клас, Київ, «Генеза», 2004

 

Зміст навчального матеріалу

Мета діяльності учня

Підручник

Розвиток світової літератури середини - другої половини ХХ століття

Учень: розповідає про літературу другої половини ХХ століття, зокрема про літературу постмодернізму (остання чверть ХХ століття – початок ХХІ століття)

Стор. 228-234

Стор. 289-295

Підручник Ковбасенко

Ернéст Мíллер ХЕМІНГУÉЙ (1899–1961). «Старий і море».

Життєвий і творчий шлях американського письмен­ника, лауреата Нобелівської премії Хемінгуея, особливості його поетики й стилю.

«Старий і море» – повість-притча про людину. «Життєподібний» сюжет і філософсько-символічний зміст твору. Вплив Хемінгуея на розвиток художньої прози ХХ століття.

Учень (учениця):

розповідає про головні віхи життєвого і творчого шляху письменника та місце в ньому повісті «Старий і море»;

пояснює, чому твір «Старий і море» американця Хемінгуея називають повістю-притчею про людину;

висловлює особисте ставлення до проблем, що піднімаються в творі, аргументуючи свою точку зору прикладами і цитатами з тексту.

ТЛ Дає визначення поняття «повість-прит­ча».

Стор. 258-265

Підручник Ковбасенко

Контрольна робота № 1: «Творчість Хемінгуея»

Життєвий і творчий шлях американського письменника Селінджера (нар. 1919). Актуальні проблеми формування життєвих цінностей в лірико-психологічній повісті «Ловець у житі». Протест Голдена Колфілда проти фальші та його роль у розвитку сюжету твору.

Учень: розповідає про творчість письменника та тематику його творів,

Коментує варіативність перекладів заголовку повісті: укр.переклад «Ловець у житі», рос.переклад «Над пропастью во ржи»; пояснює сенс назви твору, визначає особливості оповіді, коментує роль ліричного монологу в епічному творі Селінджера; характеризує образ Голдена Колфілда, висловлює судження про життєві цінності юнака, порівнює власні судження про персонаж із самохарактеристикою Голдена.

Стор. 239-248

Підручник Чиркова

Контрольна робота № 2: «Творчість Селіджера»

Габріéль Гарсíа МÁРКЕС (нар. 1928 - 2014). «Стариган із крилами»

Життєвий і творчий шлях письменника. Г.Гарсіа Маркес – відомий колумбійський письменник, лауреат Нобелівської премії. Органічне поєднання буденного й фантастичного як характерні риси «магічного реалізму» в оповіданні «Стариган із крилами». Проблематика та система образів новели «Стариган з крилами» Маркеса

Учень (учениця):

розповідає про головні віхи життєвого і творчого шляху письменника та місце в ньому оповідання «Стариган із крилами»;

висловлює судження про символічний сенс зустрічі людей із янголом, багатозначність назви та фіналу оповідання;

знаходить у тексті приклади трагікомічного зображення ставлення людей до дива;

характеризує підкреслено «буденне» зображення автором фантастичного як характерну ознаку «магічного реалізму»;

висловлює особисте ставлення до проблем, що піднімаються в творі, аргументуючи свою точку зору прикладами і цитатами з тексту.

ТЛ Дає визначення поняття «магічний реалізм»;

розповідає про національний колорит художнього твору.

Стор. 275-280 (Ковбасенко),

Стор. 367-370 (Волощук)

КАВАБÁТА Ясунáрі (1899–1972). «Тисяча журавлів».

Своєрідність японської літератури ХХ ст. Засвоєння здобутків європейського письменства і збереження національної культури і літературної традиції. Творчість Кавабати Ясунарі як завершене втілення своєрідності японської літератури. Життєвий і творчий шлях письменника. Відомий письменник, лауреат Нобелівської премії Кавабата Ясунарі – «красою Японії народже­ний».

Повість «Тисяча журавлів». Відбиття в ній національного укладу життя, етики й естетики. Гармонія природи і людини як засадничий принцип та одна з го­ловних проблем твору. Вишукана простота стилю письменника.

Учень (учениця):

розповідає про головні віхи життєвого і творчого шляху письменника та місце в ньому повісті «Тисяча журавлів»;

пояснює, чому у визначенні нобелівського комітету про Кавабата Ясунарі було написано – «красою Японії народже­ний» (автор майстерно описав особливості японської культури, в його творі звучать нотки ностальгії за власне японським національним життєвим устроєм, який чимдалі більше перелаштовується на західний лад);

наводить приклади утілення в повісті японської етики та естетики;

доводить прикладами з тексту, що пошук гармонії людини і природи є однією з го­ловних проблем твору;

висловлює особисте ставлення до проблем, що піднімаються в творі, аргументуючи свою точку зору прикладами і цитатами з тексту.

ТЛ Дає визначення поняття «ін­дивідуальний стиль» письменника; «національний (місцевий) колорит» художнього твору;

наводить приклади використання місцевого колориту в тексті повісті «Тисяча журавлів».

Стор. 267-274 (Ковбасенко)

 

Контрольний твір на тему: «Людина не для того створена, щоб терпіти поразки»

Вплив філософії та літератури екзистенціалізму на західну драму 1950-1980-х років

Учень: відзначає, що «драма абсудру», була помітним явищем літератури ХХ століття; пояснює, що надзвичайна популярність «театру абсурду» була обумовлена не лише художніми чинниками, а й поширеними у світі настроєм скептичного ставлення до життя людства як чогось абсурдного.

Стор. 371-375 (Волощук)

Життєвий і творчий шлях французького драматурга Ежена Йонеско (1912-1988). Гротескно-сатиричне зображення в п’єсі «Носороги» Е.Йонеско «амасовлення людей». Образ Беранже й проблема відстоювання особистості. Антитоталітарний підтекст п’єси.

Учень: розповідає про життя письменника та тематику його творів; характеризує творчість Е.Йонеско як один із найяскравіших проявів «драми абсурду».

Учень: робить спробу пояснити, чому не всі герої п’єси «оносорожилися»; тлумачить слова Беранже проголошені в самому фіналі твору («Я остання людина і буду нею до самого кінця! Я не здамся!») висловлює особисте ставлення до проблем, що порушуються у творі.

Стор. 448-455 (Волощук)

Критика влади грошей у конформістському суспільстві в трагікомедії «Гостина старої дами» Ф. Дюрренматта (1921-1990) – швейцарського драматурга

Учень: дає характеристику героям твору; висловлює особисте ставлення до проблем, що порушуються у творі аргументуючи свою точку зору прикладами й цитатами з тексту.

Стор. 454-477 (Волощук)

Образи Пелегріна та Барона в драмі «Санта Крус» М. Фріша (1911-1991) швейцарського драматурга

Учень: порівняльну характеристику Пелегріну та Барону; висловлює особисте ставлення до проблем, що порушуються у творі, аргументуючи свою точку зору прикладами й цитатами з тексту п’єси.

Стор. 437-444 (Волощук)

Контрольна робота №3 «Західна драма 1950-1980х років»

(Розгорнута відповідь на запитання)

Постмодернізм як одне з найвизначніших літературних явищ другої половини ХХ століття

Учень: розповідає про соціо-історичні, культурно-філософські та естетичні чинники розвитку постмодернізму в художній літературі; називає представників постмодерністської прози; наводить приклади втілення елементів постмодерністського мистецтва в масовій культурі; висловлює власне судження про особливості літератури постмодернізму.

Стор. 289-295 (Ковбасенко)

«Перший письменник третього тисячоліття» серб Мілорад Павич (1929-2009) Утілення в оповіданні «Дамаскин»

М.Павича риси постмодернізму. Використання фактів візантійської і поствізантійської.

Учень: розповідає про життя письменника та тематику його творів; пояснює, чому серба М.Павича називають «першим письменником третього тисячоліття». Учень: наводить приклади втілення в оповіданні «Дамаксин» рис постмодернізму; називає та ілюструє прикладами з тексту, художні засоби письменника : розгорнуті метафори, парадоксальні портрети та пейзажі, каталогізацію.

Стор. 296-307 (Ковбасенко)

П.Зюскінд (нар.1949)як представник німецького постмодернізму. Текст і підтекст у повісті П.Зюскінда «Запахи, або історія одного вбивці»

Учень: розповідає про життя письменника та тематику творів; дає визначення поняття «постмодернізм» як епоху в житті світової літератури і культури кінця ХХ –початку ХХI століття. Учень: наводить приклади втілення у повісті «Запахи…» рис постмодернізму; дає характеристику Гренцю як головному герою; пояснює роль тексту і підтексту повісті;

Стор. 308-316 (Ковбасенко)

Контрольна робота № 4: «Творчість М.Павича, П.Зюскінда»

(розгорнута відповідь на питання)

Зарубіжна література кінця ХХ - початку ХХІ століття

Учень: висловлює своє ставлення до творів сучасної літератури; порівнює сучасні художні тексти з творами, розглянутими в процесі вивчення предмета «Зарубіжна література»

Стор. 317-320 (Ковбасенко)

Загальна характеристика сучасного літературного процесу

Учень: висловлює свої судження про роль художньої літератури в житті сучасної людини; дає визначення понять: «антиробінзонада», «антиутопія», «індивідуальний стиль», «національний колорит», «повість-притча», «постмодернізм», «притча», «робінзонада».

Стор. 317-325 (Ковбасенко)

Найвидатніші здобутки зарубіжної літератури ХVII і ХVIIІ століть, а також ХІХ століття

Учень (учениця):

називає та дає загальну характеристику найвидатніших явищ світової літератури цих епох, їхні характерні ознаки і висловлює судження про них.

Конспект

Найвидатніші здобутки зарубіжної літератури ХIX століття, а також на межі ХІХ - ХХ століття

Учень (учениця):

називає та дає загальну характеристику найвидатніших явищ світової літератури цих епох, їхні характерні ознаки і висловлює судження про них.

Конспект

Найвидатніші здобутки зарубіжної літератури ХХ століття, а також на межі ХХ - ХІХ століття

Учень (учениця):

називає та дає загальну характеристику найвидатніших явищ світової літератури цих епох, їхні характерні ознаки і висловлює судження про них.

Конспект

Контрольний твір на тему: «Чи вдалося постмодерністам повернути літературі масового читача?»

 

Погода
Форма входу